Motyw przemiany bohatera w literaturze – 16 przykładów

Strona głównaHumanistykaMotywy literackieMotyw przemiany bohatera w literaturze - 16 przykładów

Przemiana bohatera to jeden z najbardziej fascynujących motywów w literaturze. Odzwierciedla on złożoność ludzkiej natury i pokazuje, jak doświadczenia życiowe, spotkania z innymi ludźmi czy wewnętrzne rozterki mogą wpłynąć na zmianę postępowania, poglądów czy charakteru postaci literackiej. Prześledzenie tego procesu pozwala lepiej zrozumieć motywy działania bohaterów i nadaje utworom głębi psychologicznej.

1. Jacek Soplica – od porywczego szlachcica do pokutującego księdza

Doskonałym przykładem bohatera, który przechodzi dogłębną przemianę, jest Jacek Soplica z epopei narodowej „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Początkowo poznajemy go jako porywczego, skłonnego do awantur szlachcica, którego niepohamowany temperament doprowadza do tragicznych konsekwencji.

Zabójstwo Stolnika Horeszki i uznanie Soplicy za zdrajcę staje się punktem zwrotnym w jego życiu. Zmuszony do ucieczki i ukrywania się, bohater podejmuje decyzję o wstąpieniu do zakonu bernardynów, przyjmując imię Robaka. Ta radykalna zmiana jest wyrazem jego skruchy i pragnienia odkupienia win. Jako ksiądz Robak oddaje się pokucie i działalności patriotycznej, starając się naprawić błędy przeszłości. Jego przemiana duchowa jest na tyle głęboka i szczera, że przed śmiercią udaje mu się uzyskać przebaczenie od tych, których skrzywdził. Historia Jacka Soplicy pokazuje, że nawet najbardziej zbłąkana dusza może odnaleźć drogę do odkupienia, jeśli tylko podejmie trud wewnętrznej transformacji.

2. Konrad Wallenrod – od miłości do poświęcenia dla ojczyzny

W poemacie Adama Mickiewicza „Konrad Wallenrod” tytułowego bohatera poznajemy początkowo jako Waltera Alfa, młodzieńca porwanego w dzieciństwie przez Krzyżaków i wychowanego w duchu niemieckim. Mimo to, dzięki wpływowi starego wajdeloty Halbana, Walter nie zapomina o swoich litewskich korzeniach.

Nieszczęśliwa miłość do Aldony i niemożność połączenia się z ukochaną skłaniają go do podjęcia dramatycznej decyzji. Postanawia jako Konrad Wallenrod wstąpić w szeregi zakonu krzyżackiego, by od wewnątrz doprowadzić do jego upadku. Ta decyzja jest punktem zwrotnym w życiu bohatera i początkiem jego przemiany. Konrad Wallenrod świadomie wyrzeka się osobistego szczęścia i miłości, przedkładając nad nie dobro ojczyzny. Wie, że jego misja będzie wymagała od niego nie tylko wyrzeczeń, ale także podstępu i zdrady. Bohater jest gotów poświęcić swój honor i dobre imię, byle tylko pomóc zniewolonym rodakom.

Jego przemiana wewnętrzna jest na tyle głęboka, że w imię wyższych celów decyduje się na czyny moralnie niejednoznaczne. Miłość do Litwy staje się dla Konrada sensem życia i najwyższą wartością, której podporządkowuje wszystkie swoje działania. Mickiewicz ukazuje, jak uczucie patriotyczne może całkowicie odmienić bohatera i pchnąć go do heroicznego poświęcenia.

3. Gustaw – Konrad – od kochanka do wieszcza i bojownika o wolność

W III części „Dziadów” Adama Mickiewicza dochodzi do przemiany głównego bohatera – Gustawa w Konrada. Symbolem tej metamorfozy jest napis, który Konrad kreśli na ścianie swojej celi: „Gustavus obiit – hic natus est Conradus”, co oznacza „Gustaw umarł – tu narodził się Konrad„. Romantyczny kochanek z IV części dramatu, cierpiący z powodu nieszczęśliwej miłości i samotności, odradza się jako bojownik o wolność ojczyzny, wieszcz i duchowy przywódca narodu.

Konrad czuje się wybrańcem, poetą obdarzonym geniuszem i mocą, która pozwoli mu poprowadzić Polaków do zwycięstwa. Miłość do kobiety ustępuje tu miejsca miłości do zniewolonej ojczyzny. W słynnej „Wielkiej Improwizacji” Konrad w porywie pychy i rozpaczy wyzwala Boga na pojedynek, zarzucając mu obojętność wobec cierpień narodu. Choć ostatecznie przegrywa ten bój, jego postawa uosabia prometejski bunt jednostki w imię wyższych celów. Przemiana Gustawa w Konrada to jedno z najbardziej ikonicznych przedstawień idei romantyzmu w polskiej literaturze.

4. Kordian – od samobójcy do spiskowca

W dramacie Juliusza Słowackiego „Kordian” tytułowy bohater początkowo jawi się jako typowy romantyczny młodzieniec, rozczarowany światem i nieszczęśliwie zakochany w Laurze. Targany sprzecznymi emocjami, nie widząc sensu życia, podejmuje nieudaną próbę samobójczą. Moment przełomowy następuje podczas podróży Kordiana po Europie, a kulminacją jest jego monolog na szczycie Mont Blanc. To tam, w obliczu potęgi natury i Boga, Kordian doznaje olśnienia – zrozumiał, że jego przeznaczeniem jest walka o wolność ojczyzny, nawet za cenę własnego życia.

Powróciwszy do kraju, Kordian przyłącza się do spisku koronacyjnego, którego celem jest zamach na cara Mikołaja I podczas koronacji na króla Polski. Choć ostatecznie zamach się nie udaje, a Kordian zostaje skazany na śmierć, jego przemiana jest już dokonana. Z biernego, pogrążonego w melancholii młodzieńca stał się bojownikiem gotowym do najwyższych poświęceń dla ojczyzny. Słowacki ukazuje tu ewolucję bohatera romantycznego – od skupienia na własnych przeżyciach i cierpieniach do zaangażowania w sprawę narodową i przyjęcia postawy heroicznej.

5. Stanisław Wokulski – od pozytywisty do romantyka

Stanisław Wokulski, główny bohater „Lalki” Bolesława Prusa, początkowo jawi się jako typowy pozytywista. Jest człowiekiem czynu, przedsiębiorczym kupcem, który wierzy w siłę postępu i pracy organicznej. Angażuje się w pomoc najuboższym, realizując hasła pracy u podstaw – wspiera między innymi Mariannę, Węgiełka czy Wysockiego. Wokulski to również miłośnik nauki i techniki, zafascynowany wynalazkami i odkryciami. Jego pozytywistyczna postawa przejawia się także w akceptacji ideałów tolerancji i asymilacji, czego dowodem jest przyjazny stosunek do Żydów.

Jednak miłość do pięknej arystokratki Izabeli Łęckiej zmienia Wokulskiego nie do poznania. Pod wpływem tego uczucia porzuca swoje dotychczasowe ideały i wartości. Zaniedbuje interesy, popada w coraz większą frustrację i rozczarowanie. Izabela nie odwzajemnia jego miłości, gardzi nim jako człowiekiem z niższej sfery. Zawód miłosny i rozczarowanie światem arystokracji doprowadzają Wokulskiego do decyzji o wyjeździe i zerwaniu z dotychczasowym życiem. Przemiana bohatera ukazuje niszczącą siłę nieszczęśliwej, nieodwzajemnionej miłości, pod wpływem której łatwo zatracić własne ideały i sens życia.

6. Tomasz Judym – od lekarza do społecznika

Doktor Tomasz Judym, główny bohater powieści Stefana Żeromskiego „Ludzie bezdomni” początkowo jawi się jako ambitny lekarz, dążący do zdobycia pozycji i uznania w swoim zawodzie. Jednak kolejne doświadczenia – praca w uzdrowisku w Cisach, gdzie styka się z nędzą i chorobami ubogich kuracjuszy, a także spotkania z robotnikami żyjącymi w fatalnych warunkach – budzą w nim poczucie odpowiedzialności i chęć niesienia pomocy najbardziej potrzebującym. Judym zaczyna postrzegać swój zawód jako misję, a nie tylko sposób na osobistą karierę.

Kluczowym momentem w przemianie Judyma jest decyzja o porzuceniu osobistego szczęścia u boku ukochanej Joanny Podborskiej. Choć darzy ją głębokim uczuciem, uznaje, że nie może założyć rodziny, gdyż ograniczyłoby to jego możliwości działania na rzecz ubogich. W finale powieści Judym wyrusza samotnie w świat, by w pełni poświęcić się pracy społecznej. Jego przemiana ukazuje dylematy polskiej inteligencji przełomu XIX i XX wieku, rozdartej między pragnieniem osobistego spełnienia a poczuciem obowiązku wobec zniewolonego i cierpiącego narodu. Postać Judyma stała się symbolem bezinteresownego poświęcenia dla dobra innych, nawet za cenę własnego szczęścia.

7. Maciej Boryna – od despotycznego ojca do zakochanego staruszka

W powieści Władysława Reymonta „Chłopi” Maciej Boryna na początku utworu jawi się jako surowy, despotyczny gospodarz, który twardą ręką rządzi swoją rodziną i cieszy się autorytetem wśród mieszkańców Lipiec. Jest przywiązany do ziemi, którą uważa za najwyższą wartość. Nie chce przekazać majątku swojemu synowi Antkowi, co doprowadza do konfliktu między nimi. Boryna gardzi biednymi, odnosi się do nich z pogardą, a czasem bywa nawet okrutny.

Jednak miłość do młodej i pięknej Jagny Paczesiówny całkowicie odmienia Borynę. Zauroczony jej urodą i witalnością, staje się czuły, troskliwy, gotów spełniać wszystkie zachcianki ukochanej. Dla niej jest w stanie poświęcić swój majątek i pozycję we wsi. Choć Jagna zdradza go z jego własnym synem Antkiem, Boryna początkowo przymyka na to oczy, zaślepiony uczuciem. Dopiero później, uświadomiwszy sobie hańbę, jakiej doznał, popada w gniew i rozpacz. Ostatecznie jednak to miłość do ziemi okazuje się silniejsza – umierający Boryna wychodzi w pole, by oddać się Matce Naturze. Jego przemiana udowadnia, że nawet najtwardsze serca mogą zmienić się pod wpływem wielkiej namiętności.

8. Ebenezer Scrooge – od skąpca do filantropa

W słynnym opowiadaniu Charlesa Dickensa „Opowieść wigilijna” główny bohater, Ebenezer Scrooge początkowo jawi się jako zgorzkniały, nieczuły skąpiec, dla którego liczą się tylko pieniądze. Gardzi biedakami, odmawia wsparcia potrzebującym, a swoich pracowników traktuje z pogardą. Nawet Boże Narodzenie jest dla niego jedynie stratą czasu i pieniędzy. Scrooge jest samotny i znienawidzony przez otoczenie, ale zdaje się tym zupełnie nie przejmować.

Wszystko zmienia się w wigilijną noc, kiedy Scrooge’a nawiedzają trzy duchy: Duch Minionych Świąt, Duch Teraźniejszych Świąt i Duch Przyszłych Świąt. Ukazują mu one sceny z jego życia – od smutnego dzieciństwa, przez utracone szanse na miłość i przyjaźń, aż po ponurą wizję samotnej śmierci. Przerażony tym, co zobaczył, Scrooge postanawia się zmienić. Zaczyna hojnie wspierać biednych, traktować z szacunkiem pracowników, a przede wszystkim odnajduje radość w dzieleniu się z innymi. Jego przemiana jest tak głęboka, że staje się on uosobieniem szczodrości i dobra. Dickens pokazuje, że nawet najbardziej zatwardziałe serce może się odmienić, a Boże Narodzenie to idealny czas na nowy początek.

9. Raskolnikow – od mordercy do pokutnika

W powieści „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego główny bohater, Rodion Raskolnikow początkowo jest przekonany o słuszności swojej teorii, według której ludzie dzielą się na „zwykłych” i „nadzwyczajnych”, a ci ostatni mają prawo łamać normy moralne w imię wyższych celów. Kierując się tą ideą, Raskolnikow morduje starą lichwiarkę i jej siostrę, wierząc, że jako „nadczłowiek” ma do tego prawo. Jednak wkrótce po zbrodni zaczynają go dręczyć wyrzuty sumienia i wątpliwości co do słuszności swojego czynu.

Kluczową rolę w przemianie Raskolnikowa odgrywa Sonia Marmieładowa, prostytutka o czystym sercu, która mimo własnych cierpień zachowała głęboką wiarę i miłość do ludzi. To ona nakłania Raskolnikowa, by przyznał się do winy i przyjął karę, widząc w tym jedyną drogę do odkupienia. Pod wpływem Soni i własnych rozterek moralnych Raskolnikow stopniowo uświadamia sobie błędność swojej teorii i ogrom popełnionej zbrodni. Decyduje się na przyznanie do winy, zostaje skazany na katorgę, gdzie zaczyna pokutować za swój czyn. Przemiana Raskolnikowa pokazuje, że nawet największa zbrodnia może zostać odkupiona przez szczerą skruchę, pokorę i chęć moralnej odnowy.

10. Dorian Gray – od niewinności do zepsucia

W powieści „Portret Doriana Graya” Oscara Wilde’a tytułowy bohater jawi się jako niewinny, czysty młodzieniec o niezwykłej urodzie. Jednak pod wpływem cynicznego lorda Henry’ego Wottona zaczyna on odkrywać uroki hedonistycznego życia, pełnego zmysłowych przyjemności i występku. Zafascynowany poglądami lorda Henry’ego, Dorian wypowiada życzenie, aby jego portret starzał się zamiast niego. Od tej pory, choć sam pozostaje wiecznie młody i piękny, na obrazie zaczynają pojawiać się oznaki zepsucia, odzwierciedlające grzechy i występki bohatera.

Przemiana Doriana Graya to proces stopniowego zatracania się w pogoni za przyjemnościami i porzucania wszelkich zasad moralnych. Dorian staje się egoistą, lekkoduchem i zbrodniarzem, a jego sumienie zostaje uśpione. Wilde ukazuje tu niebezpieczeństwa hedonizmu i estetyzmu, które mogą prowadzić do moralnego upadku jednostki. Jednocześnie „Portret Doriana Graya” to przestroga przed próbą oszukania natury i konsekwencjami, jakie niesie za sobą odrzucenie etyki na rzecz kultu piękna i młodości. Choć Dorian przez lata zachowuje nieskazitelny wygląd, jego dusza ulega nieodwracalnemu zepsuciu, co w końcu doprowadza go do tragicznego finału.

11. Andrzej Kmicic – od awanturnika do bohatera

Andrzej Kmicic, główny bohater „Potopu” Henryka Sienkiewicza początkowo jawi się jako typowy przedstawiciel szlachty XVII wieku – porywczy, skłonny do awantur i bezmyślnych czynów. Wraz ze swoją kompanią dopuszcza się wielu niegodnych postępków, takich jak strzelanie do portretów przodków Billewiczów czy podpalenie Wołmontowicz w ramach zemsty. Kmicic kieruje się przede wszystkim dumą, ambicją i chęcią zaspokojenia własnych pragnień, nie zważając na konsekwencje swoich działań.

Jednak pod wpływem miłości do Oleńki Billewiczówny oraz trudnych doświadczeń, takich jak służba u zdrajcy Radziwiłła, Kmicic zaczyna się zmieniać. Uświadamia sobie błędy przeszłości i pragnie odkupić swoje winy. Staje się żarliwym patriotą, gotowym do najwyższych poświęceń dla ojczyzny. Walcząc ze Szwedami pod przybranym nazwiskiem Babinicz, Kmicic wielokrotnie dowodzi swojego męstwa i oddania sprawie. Ratuje życie króla Jana Kazimierza, bierze udział w obronie Częstochowy, zdobywa szacunek dawnych wrogów. Ostatecznie, dzięki swojej przemianie, odzyskuje honor i miłość Oleńki, stając się wzorem cnót rycerskich. Historia Kmicica pokazuje, że nawet największy warchoł może się zmienić i zasłużyć na miano bohatera, jeśli tylko podąży za głosem serca i sumienia.

12. Petroniusz – od cynika do męczennika

W powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza Petroniusz początkowo jawi się jako cyniczny esteta, skupiony na przyjemnościach i powierzchownych wartościach. Gardzi chrześcijanami, nie rozumiejąc ich poświęcenia i wiary. Jednak stopniowo, pod wpływem szczerej miłości swojej niewolnicy Eunice oraz obserwacji heroizmu prześladowanych chrześcijan, zaczyna dostrzegać płytkość swojego dotychczasowego życia.

Choć Petroniusz nie przyjmuje chrześcijaństwa, jego postawa ulega znaczącej zmianie. Odwzajemnia uczucie Eunice, potajemnie obdarowując ją wolnością i majątkiem. Pomaga także Winicjuszowi w ratowaniu Ligii, ryzykując własną pozycję na dworze cesarza. W obliczu nieuchronnej śmierci z rozkazu Nerona, Petroniusz wybiera samobójstwo w otoczeniu piękna i sztuki, jednak czyni to już jako człowiek świadomy istnienia wyższych wartości niż doczesne przyjemności. Jego przemiana udowadnia, że nawet najbardziej zblazowane i egoistyczne jednostki mogą odnaleźć głębszy sens egzystencji dzięki miłości i obserwacji szlachetnych postaw.

13. Werter – od zakochanego młodzieńca do samobójcy

W powieści epistolarnej „Cierpienia młodego Wertera” Johanna Wolfganga von Goethego Werter jawi się jako niezwykle wrażliwy, entuzjastyczny młodzieniec, który zachwyca się pięknem natury i sztuki. Jest człowiekiem wykształconym, obdarzonym licznymi talentami, ale też skłonnym do popadania w skrajne stany emocjonalne. Werter poszukuje sensu życia, ucieka od konwenansów i zasad narzucanych przez społeczeństwo. Kluczowym momentem staje się dla niego spotkanie z Lottą, która od razu oczarowuje go swoim urokiem i wrażliwością.

Niestety, miłość Wertera do Lotty okazuje się niemożliwa do spełnienia, gdyż dziewczyna jest już zaręczona z Albertem. Werter popada w coraz większą rozpacz i melancholię, nie mogąc pogodzić się z myślą, że ukochana należy do innego. Jego listy do przyjaciela Wilhelma stają się pełne bólu, rozgoryczenia i poczucia beznadziei. Werter izoluje się od świata, pogrąża się w cierpieniu, które staje się dla niego niemal sensem istnienia. Ostatecznie, nie widząc innego wyjścia z sytuacji, decyduje się na odebranie sobie życia. Jego samobójcza śmierć jest tragicznym finałem przemiany z pełnego nadziei młodzieńca w zrozpaczonego, niezdolnego do dalszego życia człowieka. Historia Wertera ukazuje niszczącą siłę nieszczęśliwej miłości i kruchość ludzkiej psychiki w obliczu cierpienia.

14. Izabela Łęcka – od panny na wydaniu do dojrzałej kobiety

Izabela Łęcka, główna bohaterka utworu „Lalka” Bolesława Prusa początkowo jawi się jako typowa przedstawicielka zubożałej arystokracji – piękna, lecz próżna i skupiona wyłącznie na sobie. Żyje w wyimaginowanym świecie salonów, balów i adoratorów, gardząc wszystkim, co nie mieści się w jej wizji rzeczywistości. Traktuje Stanisława Wokulskiego, kupca i dorobkiewicza, jako zabawkę, narzędzie do podreperowania nadszarpniętej fortuny rodziny. Nie dostrzega jego prawdziwych uczuć ani wartości jako człowieka.

Jednak w miarę rozwoju akcji powieści Izabela zaczyna przechodzić wewnętrzną metamorfozę. Stopniowo uświadamia sobie płytkość swojego dotychczasowego życia i fałsz konwenansów, którym dotąd hołdowała. Zaczyna dostrzegać prawdziwe zalety Wokulskiego – jego szlachetność, inteligencję, zaangażowanie w sprawy społeczne. Choć ostatecznie odrzuca jego oświadczyny, czyni to już jako kobieta dojrzalsza, świadoma swoich błędów i ograniczeń własnej sfery. Jej przemiana nie jest może tak spektakularna jak w przypadku innych bohaterów literackich, ale pokazuje, że nawet najbardziej powierzchowne i egoistyczne osoby mogą się zmienić pod wpływem życiowych doświadczeń i kontaktu z prawdziwymi wartościami.

15. Cezary Baryka – od krnąbrnego chłopca do świadomego obywatela

W powieści „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego Cezarego Barykę, początkowo poznajemy go jako krnąbrnego, egoistycznego chłopca, wychowanego w dostatku w Baku. Rozpieszczany przez matkę, nie potrafi docenić jej poświęcenia i miłości. Wybuch rewolucji bolszewickiej staje się dla niego początkiem fascynacji komunistycznymi ideami, które przyjmuje bezkrytycznie, nie rozumiejąc ich prawdziwych konsekwencji. Śmierć matki i obserwacja okrucieństw rewolucji są pierwszymi krokami do przemiany Cezarego.

Kolejne doświadczenia bohatera w odrodzonej Polsce, takie jak pobyt w Nawłoci czy praca u Gajowca, stopniowo kształtują jego światopogląd. Cezary zaczyna dostrzegać nierówności społeczne, angażuje się politycznie, poszukując swojej drogi. Ostatecznie odnajduje sens życia w pracy na roli, co symbolizuje jego dojrzałość i chęć służenia ojczyźnie. Przemiana Cezarego odzwierciedla proces dojrzewania całego pokolenia młodych Polaków w burzliwym okresie międzywojennym, ich ideowe rozterki i poszukiwanie własnej tożsamości w nowej rzeczywistości.

16. Marcin Borowicz – od prymusa do buntownika

Marcin Borowicz z utworu „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego początkowo jawi się jako pilny i ambitny uczeń gimnazjum w Klerykowie, który za wszelką cenę stara się zdobyć uznanie nauczycieli i kolegów. Marcin ulega presji rusyfikacyjnej, uczy się na pamięć rosyjskich wierszy i z zapałem recytuje je na lekcjach. Nie dostrzega jeszcze, że system szkolny, któremu się podporządkowuje, ma na celu wynarodowienie polskiej młodzieży i pozbawienie jej poczucia tożsamości narodowej.

Jednak stopniowo, pod wpływem takich postaci jak Bernard Zygier czy Andrzej Radek, Marcin zaczyna dostrzegać zakłamanie i opresyjność zrusyfikowanej szkoły. Przełomowym momentem staje się dla niego lekcja języka polskiego, podczas której Zygier z pasją recytuje „Redutę Ordona” Adama Mickiewicza. To wydarzenie budzi w Marcinie uśpione dotąd uczucia patriotyczne i skłania go do przewartościowania swojej postawy. Od tej pory Borowicz staje się buntownikiem, który mimo grożących mu konsekwencji, otwarcie manifestuje swą polskość i sprzeciwia się rusyfikacji. Jego przemiana odzwierciedla proces dojrzewania młodego człowieka i kształtowania się postaw patriotycznych w obliczu zaborów.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj