Recydywa – co to znaczy i jak działa w praktyce?

Strona głównaPsychologiaRecydywa - co to znaczy i jak działa w praktyce?

Recydywa to termin, który wielokrotnie przewija się w dyskusjach na temat prawa karnego. Jednak, czy każdy z nas zna jego dokładne znaczenie i konsekwencje? Poniższy artykuł ma na celu zapewnienie kompleksowego spojrzenia na koncepcję recydywy, jej trwanie, konsekwencje i jej zastosowanie w kontekście prawa karnego.

Recydywa – co to znaczy?

Recydywa jest terminem prawnym, który odnosi się do sytuacji, gdy osoba, która już raz była skazana prawomocnym wyrokiem za pewne przestępstwo, popełnia kolejne przestępstwo.

Zgodnie z polskim prawem karnym z art. 64 Kodeksu Karnego, recydywą jest osoba, która w ciągu 5 lat od odbycia kary lub środka karnego popełniła ponownie przestępstwo umyślne.

Recydywa rodzaje

W polskim prawie karnym wyróżniamy dwa główne rodzaje recydywy: bezwzględną i względną.

 1. Recydywa bezwzględna występuje, kiedy osoba popełnia nowe przestępstwo w trakcie okresu próbnego. Okres próbny zaczyna się od momentu zakończenia wykonania kary i trwa zazwyczaj 2 lata, chociaż może być przedłużony do 5 lat.
 2. Recydywa względna dotyczy sytuacji, w której osoba popełnia nowe przestępstwo po upływie okresu próbnego, ale w ciągu 5 lat od zakończenia odbywania kary lub środka karnego.

Ile lat trwa recydywa?

Jak już wcześniej wspomniano, recydywa jest określana w okresie 5 lat od odbycia kary lub środka karnego. Jednakże, recydywa bezwzględna ma określony czas trwania od momentu zakończenia okresu próbnego, który zazwyczaj wynosi 2 lata, ale może być przedłużony do 5 lat.

 1. Okres recydywy jest niezmienny i wynosi 5 lat, bez względu na rodzaj przestępstwa.
 2. W przypadku recydywy bezwzględnej, okres próbny zaczyna się od momentu zakończenia wykonywania kary.
 3. Okres próbny w recydywie bezwzględnej może być przedłużony do 5 lat w wyjątkowych okolicznościach.

Przeczytaj również: Dewiacja społeczna: definicja, rodzaje i przykłady

Ile grozi za recydywę?

Konsekwencje recydywy są poważne. Jeżeli osoba zostanie uznana za recydywistę, sąd ma prawo zasądzić wyższą karę. Oznacza to, że recydywista może otrzymać karę surowszą, niż ta przewidziana za dane przestępstwo.

 1. Recydywa może skutkować zaostrzeniem kary.
 2. Przy ocenie, czy zaostrzyć karę, sąd bierze pod uwagę wiele czynników, w tym okoliczności przestępstwa, stopień społecznej szkodliwości czynu, a także przeszłość oskarżonego.
 3. W niektórych przypadkach recydywista może nawet otrzymać karę dożywotniego pozbawienia wolności.

Jak działa recydywa?

Recydywa działa na zasadzie zaostrzenia odpowiedzialności karnej dla osób, które powtarzają przestępstwa. Mechanizm ten jest zaimplementowany, aby odstraszyć przestępców od ponownego popełnienia przestępstw, zwiększając ich odpowiedzialność za ponowne przestępstwo.

 1. Recydywa jest rozważana w trakcie procesu sądowego, kiedy sąd bada przeszłość oskarżonego.
 2. Sąd ma prawo zwiększyć karę dla recydywisty, biorąc pod uwagę wcześniejsze przestępstwa.
 3. Recydywa ma na celu odstraszenie przestępców od ponownego popełnienia przestępstw, a także ochronę społeczeństwa przed powtarzającymi się przestępstwami.

Jaki jest procent recydywy?

Procent recydywy może się różnić w zależności od różnych czynników, takich jak typ przestępstwa, kraj czy system prawny. W Polsce, zgodnie z danymi Ministerstwa Sprawiedliwości, odsetek recydywy wynosi około 50%.

 1. Oznacza to, że około połowa skazanych popełnia kolejne przestępstwo po odbyciu kary.
 2. Warto jednak pamiętać, że recydywa jest zjawiskiem skomplikowanym i różnymi grupami przestępców charakteryzuje się różny odsetek recydywy.

Kim jest Multirecydywista?

Multirecydywista to osoba, która wielokrotnie powraca do przestępczej działalności, popełniając kolejne przestępstwa, za które była już skazana.

 1. To termin, który nie jest formalnie używany w polskim prawie karnym, ale często pojawia się w literaturze prawniczej i dyskusjach na temat recydywy.
 2. Multirecydywiści stanowią szczególnie trudną grupę dla systemu prawnego, ponieważ ich działania wskazują na głęboko zakorzenione wzorce przestępcze, które są trudne do zmiany.

Co to jest recydywa za mandat?

Termin „recydywa za mandat” nie jest formalnie używany w prawie karnym, jednak potocznie może oznaczać sytuację, kiedy osoba wielokrotnie otrzymuje mandaty za te same przewinienia, na przykład za przekroczenie dozwolonej prędkości. Przepis dotyczący tego typu recydywy reguluje art. 39 Kodeksu wykroczeń z dnia 17 września 2022 roku.

 1. W przypadku powtarzających się mandatów za to samo przewinienie, organy ścigania mogą podjąć bardziej zdecydowane działania.
 2. Może to obejmować nałożenie wyższych kar finansowych, a w niektórych przypadkach nawet czasowego odebrania prawa jazdy.
 3. „Recydywa za mandat” nie ma formalnej definicji w prawie, ale jest używana potocznie do opisania sytuacji, gdy osoba wielokrotnie łamie te same przepisy.

Metody zapobiegania recydywie

Zapobieganie recydywie to kluczowy cel systemów prawnych na całym świecie. Istnieje wiele strategii zapobiegania recydywie, ale najczęściej stosowane obejmują rehabilitację skazanych, terapię, edukację i szkolenia zawodowe, wsparcie po wyjściu z więzienia.

 1. Rehabilitacja skazanych ma na celu zmianę wzorców myślenia i zachowania, które prowadziły do przestępczości.
 2. Terapia, edukacja i szkolenia zawodowe mogą pomóc skazanym nabyć nowe umiejętności i zmienić swoje życie na lepsze.
 3. Wsparcie po wyjściu z więzienia jest kluczowe dla zapewnienia stabilności i zapobiegania powrotu do przestępczości.

Zapobieganie recydywie jest skomplikowanym procesem, który wymaga zaangażowania wielu różnych dziedzin, takich jak prawo, psychologia, socjologia, edukacja i praca socjalna. Każda strategia musi być dostosowana do indywidualnych potrzeb skazanego, aby była skuteczna.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj