Świetlica szkolna: organizacja i prowadzenie

Strona głównaKształcenieŚwietlica szkolna: organizacja i prowadzenie

Świetlica szkolna to miejsce, które odgrywa kluczową rolę w życiu uczniów, szczególnie tych, którzy muszą pozostać w szkole po zakończonych zajęciach. W świetlicy dzieci mogą spędzać czas na zabawie, nauce, rozmowach z rówieśnikami czy zdobywaniu nowych umiejętności. W artykule postaramy się omówić kluczowe elementy świetlicy szkolnej, takie jak prawo i rozporządzenie, plan pracy, a także przykładowe wpisy do dziennika świetlicy szkolnej.

Świetlica szkolna – prawo i rozporządzenie

Zacznijmy od omówienia podstaw prawnych dotyczących funkcjonowania świetlicy szkolnej. W Polsce świetlica szkolna jest regulowana przez rozporządzenie MEN, które określa zasady jej organizacji oraz zasady korzystania z niej przez uczniów. Główne postanowienia to:

 1. Dostępność: Świetlica szkolna powinna być dostępna dla wszystkich uczniów szkoły, niezależnie od wieku czy klasy. W praktyce oznacza to, że każda szkoła powinna posiadać co najmniej jedną świetlicę, która będzie dostosowana do potrzeb uczniów.
 2. Czas pracy: Świetlica szkolna powinna być czynna przez cały dzień, zaczynając od momentu, gdy uczniowie przychodzą do szkoły, a kończąc na momencie, gdy ostatni uczeń opuszcza budynek.
 3. Opieka pedagogiczna: W świetlicy szkolnej powinna być zapewniona opieka pedagogiczna, która będzie sprawowana przez wykwalifikowany personel. To oznacza, że nauczyciele czy pedagogowie powinni być obecni w świetlicy, aby pomagać uczniom w nauce, rozwoju czy rozwiązywaniu problemów.
 4. Bezpieczeństwo: Świetlica szkolna powinna być miejscem bezpiecznym dla uczniów, co oznacza, że powinny być spełnione wszelkie normy i wymogi dotyczące ochrony przeciwpożarowej czy pierwszej pomocy.
 5. Wyposażenie: Świetlica szkolna powinna być odpowiednio wyposażona, aby dzieci mogły spędzać w niej czas na zabawie, nauce czy rozmowach z rówieśnikami. W praktyce oznacza to, że powinny być dostępne różne materiały i pomoce dydaktyczne, zabawki, książki czy gry planszowe.
ZaletyWady
Miejsce do nauki i zabawyCzęsto zatłoczone
Zapewnienie opiekiBrak prywatności
Integracja uczniówBrak indywidualnego podejścia do dziecka
Rozbudowanie zainteresowańNiska jakość wyżywienia
Nawiązanie relacji z nauczycielami i rówieśnikamiCzasem brak odpowiednich zajęć dla starszych uczniów
Zalety i wady świetlicy szkolnej

Cele i zadania świetlicy szkolnej

Świetlica szkolna ma wiele istotnych celów i zadań, które warto uwzględnić podczas planowania jej funkcjonowania. Oto kilka z nich:

 1. Wsparcie w nauce: Świetlica szkolna powinna pomagać uczniom w nauce i zdobywaniu nowych umiejętności, zarówno w czasie odrabiania lekcji, jak i podczas zajęć pozalekcyjnych.
 2. Rozwijanie zainteresowań: W świetlicy szkolnej warto organizować zajęcia pozalekcyjne, które będą odpowiadać zainteresowaniom uczniów, np. koła zainteresowań, warsztaty artystyczne czy naukowe.
 3. Promowanie zdrowego stylu życia: Świetlica szkolna powinna promować zdrowy styl życia poprzez organizowanie zajęć ruchowych, warsztatów kulinarne czy naukę o zdrowym odżywianiu.
 4. Rozwijanie kompetencji społecznych: Świetlica szkolna powinna wspierać rozwój kompetencji społecznych uczniów poprzez organizowanie warsztatów, spotkań czy debat.
 5. Integracja uczniów: Świetlica szkolna powinna sprzyjać integracji uczniów poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych czy wspólnych wyjść do kina czy teatru.

Metody pracy w świetlicy szkolnej

W pracy świetlicy szkolnej warto wykorzystywać różnorodne metody, które pozwolą na efektywne osiągnięcie założonych celów. Oto kilka propozycji:

 1. Metoda warsztatowa: Ta metoda polega na organizowaniu zajęć, podczas których uczniowie pracują samodzielnie lub w grupach, a nauczyciel pełni rolę wspierającą.
 2. Metoda projektu: Uczniowie pracują nad określonym projektem, który ma na celu rozwinięcie konkretnej umiejętności czy zdobywanie wiedzy. Praca może trwać przez kilka dni, tygodni czy nawet miesięcy.
 3. Metoda dyskusji: Uczniowie uczestniczą w dyskusjach na określony temat, dzięki czemu mogą wyrażać swoje opinie, słuchać innych i rozwijać umiejętności komunikacji.
 4. Metoda gry: Gry edukacyjne, quizy czy konkursy mogą być świetnym sposobem na naukę w sposób zabawowy i angażujący.

Plan pracy świetlicy szkolnej

Aby świetlica szkolna mogła funkcjonować sprawnie i efektywnie, warto opracować plan pracy, który będzie zawierał cele i zadania na dany rok szkolny. Oto kilka propozycji, które mogą być pomocne przy tworzeniu takiego planu:

 1. Promowanie zdrowego stylu życia: Wprowadzenie zajęć promujących zdrowy tryb życia, takich jak zajęcia ruchowe, warsztaty kulinarne czy nauka o zdrowym odżywianiu.
 2. Rozwijanie kompetencji społecznych: Organizacja warsztatów, spotkań czy debat, które mają na celu rozwijanie umiejętności komunikacji, współpracy, asertywności czy empatii.
 3. Wsparcie w nauce: Świetlica szkolna powinna być miejscem, gdzie uczniowie mogą liczyć na pomoc w nauce, zarówno w zakresie odrabiania lekcji, jak i zdobywania nowych umiejętności czy poszerzania wiedzy.
 4. Rozwijanie zainteresowań: W świetlicy szkolnej warto organizować zajęcia pozalekcyjne, które będą odpowiadać zainteresowaniom uczniów, np. koła zainteresowań, warsztaty artystyczne czy naukowe.
 5. Integracja uczniów: Wspieranie integracji uczniów poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, spotkań integracyjnych czy wspólnych wyjść do kina czy teatru.
 6. Rozwijanie odpowiedzialności: Uczniowie powinni być zachęcani do podejmowania inicjatyw, pomocy innym czy dbania o wspólne dobro, co można osiągnąć poprzez różne akcje społeczne czy zadania odpowiedzialności społecznej.

Co robić z dziećmi na świetlicy szkolnej?

W świetlicy szkolnej warto wprowadzać różnorodne tematy zajęć, które będą odpowiadać zainteresowaniom uczniów i wspierać ich rozwój.

 1. Zajęcia artystyczne: Malowanie, rysowanie, rzeźbienie czy zajęcia z technik plastycznych pozwalają uczniom rozwijać swoją wyobraźnię, zdolności manualne i kreatywność.
 2. Warsztaty kulinarne: Uczniowie uczą się przyrządzać różne potrawy, zdobywają wiedzę na temat zdrowego odżywiania i rozwijają umiejętności współpracy w grupie.
 3. Zajęcia z języków obcych: Uczniowie mają okazję rozwijać swoje umiejętności językowe poprzez naukę języków obcych, np. angielskiego, niemieckiego czy hiszpańskiego.
 4. Zajęcia ruchowe: Ćwiczenia, gry i zabawy ruchowe pozwalają uczniom rozwijać sprawność fizyczną, zdrowie i koordynację ruchową.
 5. Zajęcia z nauk przyrodniczych: Uczniowie uczą się o otaczającym świecie, przyrodzie, ekologii i dbaniu o środowisko.
 6. Warsztaty z technologii: Uczniowie zdobywają umiejętności związane z obsługą komputera, programowaniem czy korzystaniem z nowoczesnych technologii .
 7. Zajęcia z muzyki: Śpiew, gra na instrumentach czy nauka teorii muzyki pozwala uczniom rozwijać swoje umiejętności muzyczne i wrażliwość artystyczną.
 8. Zajęcia z teatru: Uczniowie uczą się aktorstwa, ekspresji emocjonalnej, pracy nad gestem i głosem oraz występów scenicznych.

Każda świetlica szkolna powinna dostosowywać swoją ofertę zajęć do potrzeb i zainteresowań uczniów, stwarzając im przyjazne, wszechstronne i angażujące środowisko, w którym będą mogli rozwijać się na różnych płaszczyznach. Odpowiednie planowanie, metody pracy i bogata oferta tematyczna zajęć to klucz do sukcesu każdej świetlicy szkolnej.

Wyposażenie świetlicy szkolnej

Aby świetlica szkolna była funkcjonalna i sprzyjała realizacji celów wychowawczych, warto zadbać o jej odpowiednie wyposażenie. Oto kilka propozycji:

 1. Stoliki i krzesła: Zapewnienie wygodnych stolików i krzeseł pozwoli uczniom na swobodne odrabianie lekcji, pracowanie w grupach czy spożywanie posiłków.
 2. Półki i szafki: Półki oraz szafki na książki, materiały dydaktyczne, zabawki czy gry są niezbędne, aby utrzymać porządek i funkcjonalność w świetlicy.
 3. Komputery: Dostęp do komputerów z dostępem do internetu pozwoli uczniom na naukę, rozwijanie umiejętności informatycznych czy poszukiwanie informacji.
 4. Materiały plastyczne: Farby, kredki, pędzle, papier czy glina pozwolą uczniom na rozwijanie zdolności artystycznych i kreatywności.
 5. Gry edukacyjne: Gry planszowe, karty czy puzzle rozwijają umiejętności logicznego myślenia, koncentracji i współpracy w grupie.
 6. Sprzęt sportowy: Piłki, skakanki czy mata do ćwiczeń umożliwią uczniom korzystanie z zabaw ruchowych i rozwijanie sprawności fizycznej.

Świetlica szkolna dekoracje

Dekoracje w świetlicy szkolnej powinny być atrakcyjne, kolorowe i zachęcające do nauki i zabawy. Oto kilka pomysłów na dekoracje:

 1. Plakaty edukacyjne: Plakaty związane z nauką, sztuką czy kulturą mogą być nie tylko dekoracją, ale również źródłem wiedzy i inspiracji dla uczniów.
 2. Prace uczniów: Wyeksponowanie prac plastycznych czy projektów uczniów to doskonały sposób na udekorowanie świetlicy i docenienie ich wysiłków.
 3. Rośliny: Zielone rośliny ozdobne wprowadzą do świetlicy przyjemną atmosferę, uczą dbania o przyrodę i wpływają pozytywnie na nastrój uczniów.
 4. Kącik tematyczny: Można stworzyć kącik tematyczny, np. związany z literaturą, muzyką czy nauką, gdzie uczniowie będą mogli się zrelaksować i poszerzać swoje zainteresowania.

Nowoczesna świetlica szkolna

Nowoczesna świetlica szkolna to miejsce, które łączy tradycyjne metody pracy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w edukacji.

 1. Multimedialne centrum: Stworzenie multimedialnego centrum z dostępem do komputerów, tabletów czy interaktywnych tablic pozwoli uczniom na rozwijanie umiejętności cyfrowych oraz zdobywanie wiedzy w nowoczesny sposób.
 2. Eko-świetlica: Wprowadzenie elementów ekologicznych, takich jak segregacja odpadów, wykorzystywanie energooszczędnych urządzeń czy hodowla roślin, uczuli uczniów na kwestie ochrony środowiska i promowanie zrównoważonego rozwoju.
 3. Strefa relaksu: Wydzielona przestrzeń z wygodnymi siedziskami, np. pufami czy hamakami, pozwoli uczniom na chwilę wyciszenia, relaksu czy czytanie książek.
 4. Warsztaty z programowania: Organizowanie zajęć związanych z nauką programowania, robotyki czy innych umiejętności technicznych wpisuje się w koncepcję nowoczesnej świetlicy szkolnej.
 5. Zajęcia z wykorzystaniem aplikacji: Wykorzystywanie aplikacji na tabletach czy smartfonach może uatrakcyjnić naukę języków obcych, matematyki czy nauk przyrodniczych.
 6. Współpraca z lokalną społecznością: Nowoczesna świetlica szkolna powinna angażować lokalną społeczność, np. poprzez organizowanie warsztatów z lokalnymi rzemieślnikami, artystami czy naukowcami.

Przykładowe wpisy do dziennika świetlicy szkolnej

Dziennik świetlicy szkolnej to narzędzie, które pozwala na systematyczne dokumentowanie pracy świetlicy, a także na obserwowanie postępów uczniów. Zgodnie z rozporządzenia MEN z 25 sierpnia 2017 r. wpis powinien zawierać następujące informacje:

 • plan pracy świetlicy,
 • imiona, nazwiska oraz klasę dzieci obecnych na świetlicy,
 • temat prowadzonych zajęć,
 • nazwiska nauczycieli prowadzących świetlicę,
 • podpis wychowawcy.

Uczniowie uczęszczający na świetlicę szkolną (przykładowe dane)

 1. Kowalski Jan, klasa 3A
 2. Nowak Anna, klasa 1B
 3. Wiśniewski Piotr, klasa 2C
 4. Dąbrowska Katarzyna, klasa 1A

Przykładowe wpisy do dziennika na dzień 10 maj 2023

 1. Temat zajęć: „Twórcze zabawy z klockami LEGO”
  • Obecność uczniów: Jan Kowalski, Anna Nowak, Piotr Wiśniewski
  • Nauczyciel prowadzący: pani Katarzyna Nowakowska (godz. 15:00-16:30)
  • Podpis nauczyciela: K. Nowakowska
 2. Temat zajęć: „Rozwijanie umiejętności rysunkowych – rysowanie portretów”
  • Obecność uczniów: Jan Kowalski, Katarzyna Dąbrowska
  • Nauczyciel prowadzący: pani Joanna Kowalczyk (godz. 16:30-18:00)
  • Podpis nauczyciela: J. Kowalczyk

Regulamin świetlicy szkolnej

Regulamin świetlicy szkolnej to dokument określający zasady funkcjonowania, obowiązki i prawa uczniów oraz kadry pedagogicznej. Poniżej przedstawiamy przykładowe elementy, które warto uwzględnić w regulaminie.

 1. Godziny otwarcia świetlicy: Należy określić, w jakich godzinach świetlica będzie dostępna dla uczniów, np. przed lekcjami, w trakcie przerw czy po zakończeniu zajęć.
 2. Obowiązki uczniów: Regulamin powinien określać, jakie obowiązki mają uczniowie, takie jak dbanie o porządek, szanowanie sprzętu czy przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
 3. Bezpieczeństwo: W regulaminie warto zawrzeć zasady dotyczące bezpieczeństwa uczniów, takie jak zakaz biegania po świetlicy, przestrzeganie zasad higieny czy korzystanie z urządzeń elektrycznych pod nadzorem opiekuna.
 4. Zasady korzystania z materiałów i sprzętu: Należy określić zasady korzystania z dostępnych w świetlicy materiałów, sprzętu czy komputerów.
 5. Procedury w przypadku nieobecności: W regulaminie warto zawrzeć informacje o tym, jak uczniowie mają postępować w przypadku nieobecności na zajęciach świetlicowych, np. powiadamiać opiekuna czy uzyskać zgodę rodziców.
 6. Zasady dyscypliny: Regulamin powinien również określać, jakie konsekwencje będą wynikały z łamania zasad, np. ostrzeżenia, rozmowy z rodzicami czy inne sankcje.

Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej

Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej to dokument, który ma na celu przedstawienie osiągnięć, zaangażowania uczniów oraz realizacji celów edukacyjnych. W sprawozdaniu można uwzględnić następujące elementy.

 1. Statystyki uczestnictwa: Przedstawienie liczby uczniów korzystających ze świetlicy, frekwencji na poszczególnych zajęciach czy zmiany liczby uczestników w czasie.
 2. Opis realizowanych zajęć: Należy przedstawić, jakie zajęcia były realizowane w świetlicy, jakie metody pracy stosowano oraz jakie były efekty tych działań.
 3. Osiągnięcia uczniów: W sprawozdaniu warto zawrzeć informacje na temat osiągnięć uczniów, np. postępów w nauce, uzyskanych dyplomów czy nagród.
 4. Współpraca z rodzicami: Opisanie współpracy ze świetlicą szkolną i rodzicami, np. wspólne spotkania, konsultacje czy wydarzenia dla rodziców.
 5. Współpraca z innymi instytucjami: Przedstawienie współpracy świetlicy z innymi placówkami, takimi jak biblioteki, domy kultury czy organizacje pozarządowe, które wspierały działalność świetlicy.
 6. Inicjatywy i projekty: Opisanie inicjatyw i projektów zorganizowanych przez świetlicę, np. konkursy, warsztaty, wystawy czy wyjścia edukacyjne.
 7. Sukcesy kadry pedagogicznej: Warto również uwzględnić osiągnięcia kadry pedagogicznej, takie jak szkolenia, certyfikaty czy nagrody.
 8. Plany na przyszłość: W sprawozdaniu można przedstawić plany rozwoju świetlicy, np. wprowadzenie nowych zajęć, inwestycje w sprzęt czy współpracę z innymi instytucjami.
 9. Podsumowanie: Na koniec warto podsumować najważniejsze osiągnięcia, wydarzenia oraz wnioski płynące z pracy świetlicy szkolnej.

Pisanie sprawozdania z pracy świetlicy szkolnej pozwala na monitorowanie postępów uczniów, ocenę jakości zajęć oraz planowanie dalszego rozwoju świetlicy. Warto pamiętać, że sprawozdanie powinno być rzetelne, przejrzyste i zawierać konkretne dane oraz przykłady.

Najczęściej zadawane pytania

Dla kogo jest świetlica szkolna?

Świetlica szkolna jest przeznaczona dla uczniów szkoły podstawowej, którzy potrzebują opieki przed lub po zajęciach lekcyjnych.

Do jakiego wieku jest świetlica szkolna?

Świetlica szkolna jest przeznaczona dla uczniów szkoły podstawowej, czyli dla dzieci w wieku od 6/7 do 14/15 lat.

Do której godziny funkcjonuje świetlica szkolna?

Godziny funkcjonowania świetlicy szkolnej zależą od indywidualnych potrzeb danej szkoły. Zazwyczaj świetlica działa od rana przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych do późnego popołudnia, aby zapewnić opiekę uczniom, którzy czekają na rodziców lub opiekunów.

Czy w każdej szkole musi być świetlica?

Zgodnie z polskim prawem oświatowym, każda szkoła podstawowa ma obowiązek zorganizować świetlicę szkolną dla uczniów, którzy potrzebują opieki przed lub po zajęciach lekcyjnych.

Czy świetlica w szkole jest płatna?

Świetlica szkolna jest zazwyczaj bezpłatna dla uczniów. Jednak niektóre szkoły mogą pobierać opłaty za dodatkowe zajęcia czy posiłki.

Czy szkoła może nie przyjąć dziecka na świetlicę?

Sytuacje, w których szkoła może odmówić przyjęcia dziecka na świetlicę, są rzadkie. Najczęściej wynikają z ograniczonej liczby miejsc lub braku zgłoszenia dziecka przez rodzica. W takim przypadku warto skonsultować się z dyrekcją szkoły.

Kto może pracować w świetlicy szkolnej?

W świetlicy szkolnej może pracować osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne, takie jak nauczyciel dyplomowany, nauczyciel mianowany, pedagog czy psycholog. Ponadto osoba ta powinna posiadać umiejętności interpersonalne, kreatywność i umiejętność pracy z dziećmi.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj