Szkoła demokratyczna: na czym polega?

Strona głównaKształcenieSzkoła demokratyczna: na czym polega?

Kiedy słyszymy słowo „szkoła”, wiele osób wyobraża sobie tradycyjne placówki, gdzie nauczyciele kierują procesem uczenia się, a uczniowie podążają za narzuconymi ramami programowymi. Jednak istnieje alternatywa dla tego modelu edukacji – szkoła demokratyczna, która stawia na rozwój jednostki, indywidualizm oraz kompetencje społeczne. W artykule przedstawimy ideę edukacji demokratycznej, jej zalety i przykłady takich szkół, jak Summerhill czy Sudbury Valley School.

Co to jest szkoła demokratyczna?

Szkoła demokratyczna to alternatywny model edukacji, który stawia ucznia w centrum procesu uczenia się. W takiej szkole uczniowie mają większą swobodę w wyborze tematów i zajęć, uczestniczą w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania szkoły, a nauczyciele pełnią rolę doradców i wsparcia. Szkoły demokratyczne opierają się na założeniu, że każdy uczeń jest unikalny i potrzebuje indywidualnego podejścia do nauki, aby w pełni rozwijać swoje talenty i pasje.

PrzedmiotOpis
HistoriaUczniowie mogą badać i dyskutować na temat różnych perspektyw i wydarzeń historycznych
MatematykaUczniowie mogą uczyć się poprzez praktyczne zastosowania matematyki, takie jak budowanie modeli lub prowadzenie biznesu
Nauki przyrodniczeUczniowie mogą badać otaczający ich świat i podejmować decyzje dotyczące ochrony środowiska
Sztuka i rzemiosłoUczniowie mogą uczyć się różnych technik i stylów artystycznych i rzemieślniczych
Języki obceUczniowie mogą uczyć się poprzez interakcję z ludźmi z różnych krajów i kultur
Przykłady przedmiotów, które mogą być nauczane w szkole demokratycznej

Historia szkół demokratycznych

Historia szkół demokratycznych sięga początków XX wieku. Pierwszą tego typu placówką była założona w 1921 roku przez A.S. Neilla szkoła Summerhill w Wielkiej Brytanii. Szkoła ta stała się symbolem ruchu na rzecz alternatywnego podejścia do edukacji, opartego na wolności, demokracji i samorealizacji uczniów.

W latach 60. i 70. XX wieku w Stanach Zjednoczonych zaczęły powstawać kolejne szkoły demokratyczne, takie jak Sudbury Valley School w Massachusetts. Ta amerykańska szkoła demokratyczna zyskała sobie uznanie na całym świecie i stała się inspiracją dla wielu innych placówek.

Od tego czasu szkoły demokratyczne zaczęły pojawiać się również w innych krajach, takich jak Izrael, Niemcy, Holandia czy Japonia. W Polsce także powstały szkoły oparte na modelu demokratycznym, jednak wciąż stanowią one niewielki odsetek wszystkich placówek edukacyjnych.

Dziś szkoły demokratyczne różnią się od siebie pod względem organizacji, programu nauczania i podejścia do edukacji. Wspólnym celem wszystkich tych placówek jest jednak dążenie do stworzenia przestrzeni, w której uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty w atmosferze wzajemnego szacunku i demokracji.

Przeczytaj również: Antypedagogika: założenia, przedstawiciele, wady i zalety

Nauczyciele i uczniowie w szkole demokratycznej

W szkole demokratycznej rola nauczycieli różni się od tej w tradycyjnych placówkach. Tutaj nie są oni autorytetami, które dyktują uczniom, co mają robić, ale bardziej przypominają doradców, którzy wspierają proces uczenia się. Pozwala to na większą swobodę i decyzyjność uczniów, którzy samodzielnie kształtują swoją edukację.

Uczniowie

Uczniowie w szkole demokratycznej mają większą kontrolę nad swoim procesem uczenia się, co wpływa na rozwój indywidualizmu i odpowiedzialności. Mają możliwość wyboru, co chcą się uczyć, jak również kiedy i jak długo. Dzięki temu uczniowie uczą się, jak radzić sobie z problemami, podejmować decyzje oraz być odpowiedzialnymi za swoje czyny.

Nauczyciele

W szkołach demokratycznych nauczyciele to nie tylko osoby przekazujące wiedzę, ale też mentory, które wspierają uczniów w ich edukacji. Ich główną rolą jest pomoc uczniom w odkrywaniu ich pasji, zainteresowań i talentów. W ten sposób uczniowie uczą się nie tylko zdobywać wiedzę, ale także kształtować swoje cechy charakteru, takie jak kreatywność, samodzielność czy radzenie sobie ze stresem.

Edukacja demokratyczna, a tradycyjne placówki

O ile w tradycyjnych placówkach nauczyciele dyktują program nauczania, o tyle w szkołach demokratycznych uczniowie mają wpływ na to, czego się uczą. Daje to uczniom większą swobodę i możliwość eksperymentowania, co przekłada się na lepsze rozwijanie kompetencji społecznych.

Model edukacji

W szkole demokratycznej model edukacji opiera się na współpracy między uczniami a nauczycielami. To uczniowie decydują, co chcą się uczyć, a nauczyciele są obecni, aby pomóc im w realizacji tych celów. Dzięki temu edukacja staje się bardziej zindywidualizowana i dostosowana do potrzeb ucznia, co przekłada się na lepsze wyniki i zadowolenie z nauki.

Indywidualizm

Szkolnictwo demokratyczne stawia na indywidualizm, czyli rozwijanie własnych talentów i zainteresowań uczniów. To oznacza, że uczniowie uczą się, jak podejmować decyzje, planować swoje działania oraz oceniać swoje postępy. W tradycyjnych placówkach nauka jest często sztywna i narzucona, co może powodować zniechęcenie do nauki i utratę zainteresowań.

Kompetencje społeczne

W szkołach demokratycznych kompetencje społeczne odgrywają kluczową rolę. Uczniowie uczą się, jak radzić sobie z różnymi sytuacjami, nawiązywać relacje, rozwiązywać konflikty oraz współpracować z innymi. W tradycyjnych placówkach, choć zdobywanie wiedzy jest ważne, często brakuje takiego nacisku na rozwijanie umiejętności społecznych.

Proces uczenia się

W szkole demokratycznej proces uczenia się jest bardziej elastyczny niż w szkołach tradycyjnych. Uczniowie mają większą swobodę w wyborze tematów, które ich interesują, co pozwala im rozwijać swoje pasje i talenty. W tradycyjnych placówkach nauka jest często narzucona przez ramy programowe, co może prowadzić do zniechęcenia i braku zainteresowania uczniów.

AspektSzkoła tradycyjnaSzkoła demokratyczna
ZarządzanieHierarchiczna struktura z nauczycielem jako lideremUczniowie i nauczyciele zarządzają szkołą razem
Program nauczaniaZdefiniowany przez władze szkoły i rządUczniowie podejmują decyzje w kwestii tego, co chcą uczyć się
OcenySystem oceniania i testów, które mierzą wiedzę uczniaUczniowie oceniają siebie nawzajem, nauczyciele pełnią rolę mentorów
AtmosferaWzględnie sztywna i formalna, z nauczycielem jako autorytetemBardziej swobodna i otwarta, z równością między uczniami i nauczycielami
Porównanie podejścia szkoły tradycyjnej i szkoły demokratyczne

Przykłady szkół demokratycznych: Summerhill i Sudbury Valley School

Summerhill

Summerhill to brytyjska szkoła demokratyczna założona w 1921 roku przez A.S. Neilla. Szkoła opiera się na idei, że dzieci uczą się najlepiej, gdy są wolne od presji dorosłych i mogą samodzielnie wybierać, czym się zajmować.

W Summerhill uczniowie mają prawo do decydowania o swoim dniu, uczestniczenia w zajęciach i wyboru tematów. Szkoła ta stanowi model dla wielu innych szkół demokratycznych na całym świecie.

Sudbury Valley School

Sudbury Valley School to amerykańska szkoła demokratyczna założona w 1968 roku w Massachusetts. Szkoła opiera się na zasadzie, że uczniowie mają pełną odpowiedzialność za swoją edukację i mogą swobodnie decydować, jak spędzają czas w szkole.

Uczniowie uczestniczą również w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania szkoły, co daje im poczucie sprawczości i wpływu na swoje środowisko. Podobnie jak w Summerhill, uczniowie uczą się według własnych zainteresowań i talentów, a nauczyciele pełnią rolę doradców.

Przeczytaj również: Promocja szkoły: plan, pomysły i przykłady

Dlaczego warto zainteresować się szkołą demokratyczną?

Szkoła demokratyczna, będąc alternatywą dla tradycyjnych placówek, oferuje wiele korzyści dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

 1. Rozwój indywidualizmu: Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, talentów i pasji, co prowadzi do wykształcenia silniejszego poczucia własnej tożsamości i celu w życiu.
 2. Kreatywność: Szkoły demokratyczne zachęcają uczniów do eksperymentowania i odkrywania nowych rzeczy, co prowadzi do rozwijania kreatywności i innowacyjności.
 3. Samodzielność i odpowiedzialność: Uczniowie uczą się podejmować decyzje dotyczące swojej edukacji, co sprawia, że stają się bardziej samodzielni i odpowiedzialni za swoje postępy.
 4. Kompetencje społeczne: W szkołach demokratycznych uczniowie uczą się współpracować, rozwiązywać konflikty i nawiązywać relacje z innymi, co przekłada się na lepsze funkcjonowanie w życiu społecznym.
 5. Motywacja do nauki: Wolność wyboru tematów i zajęć sprawia, że uczniowie są bardziej zmotywowani do nauki i osiągają lepsze wyniki.

Oczywiście, szkoła demokratyczna nie jest idealna i może nie pasować do każdego ucznia. Jednak warto zastanowić się nad taką formą edukacji, jeśli zauważamy, że tradycyjne metody nauczania nie przynoszą zadowalających efektów. W końcu, edukacja demokratyczna stawia na rozwój jednostki i może być kluczem do odkrycia prawdziwego potencjału naszych dzieci.

Jak wybrać szkołę demokratyczną dla swojego dziecka?

Zastanawiając się nad wyborem szkoły demokratycznej, warto wziąć pod uwagę te aspekty oraz ocenić, czy taka forma edukacji będzie odpowiednia dla Twojego dziecka. Pamiętaj, że każde dziecko jest inne i potrzebuje indywidualnego podejścia do nauki.

 1. Dokładne zrozumienie filozofii szkoły: Przed wyborem szkoły warto zrozumieć, na jakich zasadach opiera się jej system edukacji. Przeczytaj materiały informacyjne, odwiedź stronę internetową placówki i porozmawiaj z personelem oraz innymi rodzicami, aby lepiej zrozumieć, jak działa dana szkoła.
 2. Odwiedź szkołę osobiście: Nic nie zastąpi osobistego doświadczenia, dlatego warto odwiedzić wybrane placówki i zobaczyć na własne oczy, jak wygląda życie uczniów i nauczycieli w szkole demokratycznej. Zwróć uwagę na atmosferę, relacje między uczniami a nauczycielami oraz sposób, w jaki przebiega proces uczenia się.
 3. Sprawdź dostępność zajęć i dodatkowych programów: Ważne jest, aby upewnić się, że wybrana szkoła oferuje zajęcia i programy, które odpowiadają zainteresowaniom i talentom Twojego dziecka. Sprawdź, czy szkoła oferuje zajęcia z muzyki, sportu, nauk ścisłych czy sztuki, jeśli są to dziedziny, które interesują Twoje dziecko.
 4. Rozważ lokalizację i koszty: Wybierając szkołę, warto również wziąć pod uwagę lokalizację i koszty związane z edukacją. Szkoły demokratyczne mogą mieć różne opłaty czesnego, więc warto sprawdzić, czy są one dla Ciebie i Twojej rodziny przystępne. Ponadto warto zastanowić się, czy szkoła jest łatwo dostępna komunikacyjnie.
 5. Porozmawiaj z innymi rodzicami: Kontakt z innymi rodzicami, których dzieci uczęszczają do danej szkoły, może dostarczyć cennych informacji na temat funkcjonowania placówki oraz jej wpływu na rozwój uczniów. Warto zapytać o doświadczenia innych rodziców oraz ich opinie na temat wybranej szkoły.

Przeczytaj również: Świetlica szkolna: organizacja i prowadzenie

Wady i zalety szkoły demokratycznej

Szkoła demokratyczna, jak każdy model edukacji, ma swoje wady i zalety.

Zalety

 1. Rozwój indywidualizmu: Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, talentów i pasji.
 2. Kreatywność: Szkoły demokratyczne sprzyjają eksperymentowaniu i odkrywaniu nowych rzeczy.
 3. Samodzielność i odpowiedzialność: Uczniowie uczą się podejmować decyzje dotyczące swojej edukacji.
 4. Kompetencje społeczne: W szkołach demokratycznych uczniowie uczą się współpracować, rozwiązywać konflikty i nawiązywać relacje z innymi.
 5. Motywacja do nauki: Wolność wyboru tematów i zajęć sprawia, że uczniowie są bardziej zmotywowani do nauki.

Wady

 1. Brak struktury: Dla niektórych uczniów brak sztywnych ram może być trudny do przyswojenia i prowadzić do problemów z organizacją czasu.
 2. Trudności z adaptacją: Uczniowie, którzy wcześniej uczęszczali do tradycyjnych szkół, mogą mieć problemy z adaptacją do nowego systemu.
 3. Nierównomierny poziom wiedzy: Wolność wyboru tematów może prowadzić do sytuacji, gdy uczniowie mają różne poziomy wiedzy z różnych dziedzin.

Podobne artykuły

1 KOMENTARZ

 1. Największą zaletą szkoły demokratycznej jest rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności uczniów. Daje im swobodę wyboru, współdecydowanie i szanowanie różnorodności. Uczniowie uczą się współpracy, kreatywności i aktywnego udziału w procesie edukacji. To model, który buduje silne i samodzielne jednostki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj