Kształcenie – definicja pedagogiczna

Strona głównaKształcenieKształcenie - definicja pedagogiczna

Kształcenie jest podstawowym elementem społeczeństwa, stanowiącym jeden z filarów jego rozwoju. Jest to proces, który ukształtował się na przestrzeni wieków, a jego rola i znaczenie ewoluowały w miarę jak ludzkość postępowała. W niniejszym eseju spróbujemy przedstawić definicję kształcenia oraz zastanowić się nad jego wartością dla jednostek i społeczeństwa jako całości.

Definicja kształcenia

Definicja kształcenia może się różnić w zależności od kontekstu, w jakim się je analizuje. Podstawowa definicja mówi, że kształcenie to proces, w którym człowiek zdobywa wiedzę, umiejętności, wartości, postawy oraz doświadczenie, które pozwolą mu pełne funkcjonowanie w społeczeństwie. To także sposób na kształtowanie własnej osobowości, rozwijanie pasji oraz kreowanie przyszłości.

Kształcenie można podzielić na kilka etapów, od wychowania przedszkolnego, przez edukację na poziomie podstawowym, średnim aż do wyższego i podyplomowego. W miarę jak jednostka przechodzi przez kolejne etapy edukacji, zdobywa coraz bardziej zaawansowaną wiedzę oraz umiejętności. Ważne jest, aby proces ten był jak najbardziej dostosowany do potrzeb i możliwości uczącego się, tak aby mógł on czerpać jak najwięcej korzyści z nauki.

Definicja kształcenia według polskich pedagogów

Analizując definicje kształcenia przedstawione przez polskich pedagogów, możemy zauważyć, że każdy z nich zwraca uwagę na różne aspekty tego procesu. Wszystkie definicje mają jednak wspólny mianownik – podkreślają rolę nauczania i uczenia się w procesie kształcenia.

  • Czesław Kupisiewicz – podkreśla wszechstronny rozwój uczniów, nie tylko na płaszczyźnie intelektualnej, ale również emocjonalnej i wolicjonalnej. Według niego kształcenie ma wpływ na kształtowanie postaw, zdobywanie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności indywidualnych i zespołowych.
  • Barbara Polak – zwraca uwagę na planowy, wielostronny charakter kształcenia, które jest ukierunkowane na realizację określonych celów. Jego rezultatem jest wykształcenie, rozwijanie umysłowych sprawności, zainteresowań i zamiłowań.
  • Bogdan Suchodolski – uważa kształcenie za wartość autonomiczną, która czyni ludzką egzystencję bogatszą i godniejszą. Filozofia kształcenia wiąże się z określonym modelem człowieka.
  • Bogdan Nawroczyński – definiuje kształcenie jako nauczanie kształcące, składające się z wychowania i nauczania. Taka definicja stanowi węższe ujęcie kształcenia niż w przypadku innych autorów.
  • Franciszek Bereźnicki – ujmuje kształcenie jako nauczanie i uczenie się, które muszą być celowe, systematyczne oraz odbywać się w określonych warunkach, miejscu i czasie. Przywiązuje wagę do długotrwałego procesu uczenia się i nauczania.

Podsumowanie

Kształcenie jest procesem nauczania i uczenia się, którego celem jest wszechstronny rozwój jednostki na różnych płaszczyznach. Odbywa się w sposób planowy, systematyczny i wielostronny, prowadząc do opanowania wiedzy, umiejętności, postaw, wartości oraz do zdobywania doświadczenia. Warto zauważyć, że kształcenie jest wartością samą w sobie, której znaczenie wykracza poza aspekt czysto instrumentalny.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj