Narcyz – czym jest osobowość narcystyczna?

Strona głównaPsychologiaOsobowośćNarcyz - czym jest osobowość narcystyczna?

Współczesne społeczeństwo, żyjące w erze mediów społecznościowych, spotyka się z pojęciem narcyzmu częściej niż kiedykolwiek wcześniej. Jednakże by zrozumieć to zjawisko w pełni, warto poznać jego definicję, pochodzenie oraz objawy. W artykule przyjrzymy się bliżej temu zjawisku, starając się dogłębnie wyjaśnić czym jest osobowość narcystyczna.

Czym osobowość z zaburzeniem narcystycznym?

Osobowość narcystyczna to jeden z typów zaburzeń osobowości, charakteryzujący się przede wszystkim nadmiernej fascynacją sobą. Osoby z takim zaburzeniem mają skłonność do uwielbienia samego siebie, często oczekując podziwu i uwielbienia od innych.

 • Osoby te wierzą, że są wyjątkowe i że mogą być rozumiane tylko przez innych wyjątkowych ludzi.
 • Mają ograniczone poczucie empatii i często wykorzystują innych do własnych korzyści.
 • Ich poczucie własnej wartości jest bardzo niestabilne; chociaż na zewnątrz mogą wydawać się pewni siebie, wewnątrz mogą być bardzo wrażliwi na krytykę.

Jednakże warto podkreślić, że nie każda osoba, która czasem jest egocentryczna lub lubi być w centrum uwagi, ma zaburzenie osobowości narcystycznej. Istnieją konkretne kryteria diagnostyczne, które muszą być spełnione, aby uznać, że ktoś ma takie zaburzenie.

Krótka historia pojęcia narcyzmu

Pochodzenie pojęcia narcyzmu sięga czasów starożytnych i mitologii greckiej. Mit o Narcyzie, młodzieńcu, który zakochał się w swoim odbiciu, podając źródło temu terminowi.

 • Historia Narcyza była przestrogą przed nadmierną miłością do siebie i egoizmem. Młodzieniec ten, nie zdając sobie sprawy, że odbicie w wodzie to on sam, zakochał się w nim na zabój. Gdy zdał sobie sprawę z prawdy, nie mógł pogodzić się z rzeczywistością i zmarł z żalu.
 • Pojęcie narcyzmu w psychologii zostało wprowadzone na początku XX wieku przez Sigmunda Freuda. Freud używał tego terminu, aby opisać pewne zachowania i fantazje związane z miłością do siebie w dzieciństwie. Później ten termin ewoluował i zaczęto go stosować w kontekście opisu konkretnego zaburzenia osobowości.
 • Współczesne badania nad narcyzmem skupiają się zarówno na jego zdrowych, jak i patologicznych formach. Z jednej strony pewien poziom narcyzmu może być korzystny, na przykład w kontekście pewności siebie czy motywacji do działania. Z drugiej strony, zbyt wysoki poziom narcyzmu może prowadzić do poważnych problemów w relacjach międzyludzkich i funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Jako zjawisko kulturowe i społeczne, narcyzm ma swoje korzenie w historii ludzkości, ale jego zrozumienie i interpretacja ewoluowały wraz z postępami w dziedzinie psychologii.

Główne cechy osobowości narcystycznej

Osobowość narcystyczna posiada charakterystyczny zestaw cech, które różnią ją od innych typów osobowości. Te cechy definiują, jak osoby te postrzegają siebie i innych oraz jak reagują na różne sytuacje w życiu.

 • Nadmierna potrzeba podziwu: Osoby z osobowością narcystyczną często pragną ciągłego podziwu i uwielbienia od innych. Oczekują, że zostaną docenione jako wyjątkowe, nawet jeśli ich osiągnięcia nie są wyjątkowe.
 • Uważanie siebie za wyjątkowego: Wierzą, że są wyjątkowi i niepowtarzalni. Często porównują siebie z innymi, starając się pokazać, że są lepsi.
 • Brak empatii wobec innych: Chociaż oczekują empatii od innych, sami często mają problem z rozumieniem i dzieleniem się uczuciami innych ludzi.
 • Skłonność do eksploatacji innych: Osoby narcystyczne mogą używać innych do osiągnięcia własnych celów, nie biorąc pod uwagę ich uczuć czy potrzeb.

Nie można jednak zapominać, że każda osoba jest inna i nie wszystkie cechy muszą występować jednocześnie. Kluczowym kryterium jest to, że te zachowania powodują znaczący dyskomfort lub upośledzenie w codziennym życiu jednostki.

Jakie są rodzaje narcyzmu?

Współczesna psychologia wyróżnia kilka rodzajów narcyzmu, które, choć mają wiele wspólnych cech, charakteryzują się pewnymi unikalnymi aspektami. Zrozumienie tych subtelnegości jest kluczowe dla identyfikacji i leczenia osób z zaburzeniem osobowości narcystycznej.

 • Narcyzm wielkościowy (grandiose narcissism): To najczęściej rozpoznawany rodzaj narcyzmu. Osoby z tym rodzajem narcyzmu są często pewne siebie, dominujące, chcą być w centrum uwagi i uważają się za lepsze od innych. Mogą też przejawiać mało empatii wobec innych i oczekują, że zostaną potraktowane jako wyjątkowe.
 • Narcyzm wrażliwy (vulnerable narcissism): W przeciwieństwie do narcyza wielkościowego, osoby z narcyzmem wrażliwym często są nieśmiałe, wycofane i wrażliwe na krytykę. Mogą mieć niskie poczucie własnej wartości, ale w głębi duszy wciąż czują, że są wyjątkowe i zasługują na specjalne traktowanie.
 • Narcyzm gupowy: Odnosi się to do indywidualnej tendencji do widzenia grupy, do której się należy (na przykład narodowość, rasa, religia), jako wyjątkowej i nadzwyczajnej w porównaniu z innymi grupami. Osoby o wysokim narcyzmie grupowym często reagują agresją na krytykę swojej grupy.
 • Narcyzm wspólnotowy (communal narcissism): Osoby te wierzą, że są wyjątkowo pomocne, empatyczne i współczujące. Chociaż na pierwszy rzut oka mogą wydawać się altruistyczne, ich motywy często są kierowane potrzebą uznania za ich „dobroczynność”.
 • Narcyzm ukryty (covert narcissism): Ten rodzaj narcyzmu jest bardziej ukryty i trudniejszy do zidentyfikowania. Osoby te mogą nie manifestować oczywistej grandiozności, ale wewnętrznie czują się uprzywilejowane i wyjątkowe. Mogą też często czuć się niedoceniane lub niezrozumiane.

Każdy z tych rodzajów narcyzmu ma swoje unikalne cechy, ale wszystkie one dzielą wspólne rdzeniowe przekonanie o własnej wyjątkowości i potrzebę bycia podziwianym. Rozumienie różnic między tymi rodzajami może pomóc w dostosowywaniu interwencji terapeutycznych oraz w radzeniu sobie z osobami o tendencjach narcystycznych.

Przyczyny osobowości narcystycznej

Przyczyny powstawania osobowości narcystycznej, podobnie jak większości zaburzeń osobowości, są złożone i wielowymiarowe. Chociaż nie ma jednoznacznej odpowiedzi, wyróżnia się kilka czynników, które mogą przyczynić się do jej rozwoju.

 • Czynniki genetyczne i biologiczne: Badania sugerują, że genetyka może odgrywać pewną rolę w rozwoju osobowości narcystycznej. Jednakże, samo dziedziczenie genów nie gwarantuje wystąpienia zaburzenia.
 • Wychowanie i doświadczenia z dzieciństwa: Wczesne doświadczenia życiowe, takie jak nadmierne rozpieszczanie lub zaniedbywanie przez opiekunów, mogą sprzyjać rozwojowi cech narcystycznych. Wyjątkowo wysokie lub niskie oczekiwania wobec dziecka także mogą wpływać na kształtowanie się tego typu osobowości.
 • Społeczno-kulturowe oddziaływania: Żyjemy w kulturze, która często nagradza i promuje zachowania narcystyczne, zwłaszcza w erze mediów społecznościowych. Ciągła potrzeba porównywania się z innymi i prezentowania „idealnego” życia może prowadzić do wzrostu narcystycznych tendencji.

Ważne jest zrozumienie, że jednostkowe przypadki osobowości narcystycznej są wynikiem kombinacji wielu czynników, a nie jednej konkretnej przyczyny. Wczesna interwencja i terapia mogą pomóc w zarządzaniu i leczeniu tego zaburzenia.

Różnice między zdrowym poczuciem własnej wartości a narcyzmem

Zdrowe poczucie własnej wartości jest kluczowym elementem dojrzałości emocjonalnej i psychicznej, natomiast narcyzm może prowadzić do poważnych problemów w relacjach międzyludzkich i ogólnym funkcjonowaniu. Ważne jest, aby rozróżnić te dwa pojęcia.

 • Zdrowe poczucie własnej wartości: Osoby z silnym poczuciem własnej wartości są pewne siebie, ale jednocześnie są zdolne do akceptowania swoich wad i błędów. Potrafią dbać o siebie bez deprecjonowania innych. Mają zdolność do empatii i często działają z myślą o dobru innych.
 • Narcyzm: Osoby narcystyczne mają zniekształcone poczucie własnej wartości. Mogą one wydawać się niezwykle pewne siebie na zewnątrz, ale w rzeczywistości ich samoocena jest niestabilna. Są bardzo wrażliwi na krytykę i mogą reagować agresją lub wycofaniem się, gdy czują się zagrożeni.
 • Granica między nimi: Kluczem do zrozumienia różnicy jest sposób, w jaki osoba reaguje na otoczenie. Ktoś z zdrowym poczuciem własnej wartości może zaakceptować konstruktywną krytykę i uczynić z niej coś pozytywnego. Osoba narcystyczna natomiast będzie unikać krytyki kosztem innych, często przekształcając ją w atak na siebie.

Objawy osobowości narcystycznej

Zaburzenie osobowości narcystycznej może prowadzić do szeregu komplikacji w życiu osoby dotkniętej tym problemem, zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej.

 • Problemy w relacjach międzyludzkich: Osoby z osobowością narcystyczną często mają trudności w utrzymaniu zdrowych relacji. Mogą być postrzegane jako egocentryczne, manipulujące lub niezdolne do głębokiej więzi emocjonalnej.
 • Ryzyko depresji i lęków: Pomimo pozornej pewności siebie, osoby narcystyczne mogą cierpieć na ukryte problemy z samooceną. To może prowadzić do depresji, lęków czy innych zaburzeń nastroju.
 • Trudności w miejscu pracy i karierze: Chociaż pewne cechy narcystyczne, takie jak pewność siebie, mogą być korzystne w niektórych zawodach, nadmierne zachowania narcystyczne mogą powodować konflikty w miejscu pracy, trudności w pracy zespołowej lub brak akceptacji ze strony współpracowników.

Rozpoznanie i zrozumienie osobowości narcystycznej jest kluczem do zarządzania komplikacjami i poszukiwania odpowiedniego wsparcia. Jednakże, tak jak w przypadku każdego zaburzenia, ważne jest podejście z empatią i zrozumieniem, aby pomóc osobie w osiągnięciu pełniejszego i zdrowszego życia.

Diagnostyka osobowości narcystycznej

Diagnoza osobowości narcystycznej jest często wyzwaniem, ponieważ wiele z jej cech może być myląco podobnych do cech występujących w zdrowym spektrum zachowania. Jednakże istnieją pewne kryteria diagnostyczne, które specjaliści używają do identyfikacji tego zaburzenia.

 • Wywiad kliniczny: Diagnostyka zaczyna się od szczegółowego wywiadu klinicznego, w którym terapeuta pyta pacjenta o jego historię, doświadczenia życiowe i obecne zachowania.
 • Skale i kwestionariusze: Istnieją różne narzędzia diagnostyczne, które pomagają ocenić stopień nasilenia cech narcystycznych, takie jak Kwestionariusz Osobowości Narcystycznej (NPI).
 • Obserwacja zachowań: W niektórych przypadkach terapeuci mogą także bazować na obserwacji zachowań pacjenta w różnych sytuacjach, aby lepiej zrozumieć zakres i kontekst jego narcystycznych cech.

Jednak ważne jest, aby pamiętać, że diagnoza powinna być dokonywana przez specjalistę w zakresie zdrowia psychicznego. Samodiagnozowanie czy diagnozowanie bliskich oparte na samych obserwacjach może być mylące i nieprecyzyjne.

Jak postępować z narcyzem?

Mając w otoczeniu osobę z osobowością narcystyczną, można napotkać wiele wyzwań. Kilka strategii, które mogą pomóc osobom bliskim w radzeniu sobie z takimi relacjami:

 • Ustawianie granic: To kluczowe, by chronić własne zdrowie emocjonalne. Należy jasno określić, czego oczekujesz w relacji i być konsekwentnym w egzekwowaniu tych granic.
 • Edukacja: Zrozumienie, czym jest osobowość narcystyczna, może pomóc w interpretacji zachowań i reakcji bliskiej osoby.
 • Wsparcie dla siebie: Poszukiwanie wsparcia w grupach terapeutycznych czy u specjalistów może pomóc w radzeniu sobie z trudnościami i uczuciami wywołanymi przez relację z narcyzem.
 • Unikanie pułapek: Osoby narcystyczne mogą próbować manipulować czy winić innych za swoje problemy. Ważne jest, by nie dać się wciągnąć w te gry i zachować własną tożsamość.
 • Pamiętanie o własnych potrzebach: Choć naturalne jest chęć pomocy bliskiej osobie, nie można zapominać o własnych potrzebach i emocjach. Dbając o siebie, jest się w lepszej pozycji do budowania zdrowych relacji.

W relacji z osobą narcystyczną ważne jest równowaga między wsparciem a ochroną własnego dobrostanu. W niektórych przypadkach, jeśli relacja staje się toksyczna lub szkodliwa, rozważenie jej zakończenia może być najlepszym rozwiązaniem dla obu stron.

Terapia i interwencje dla osób z osobowością narcystyczną

Osobowość narcystyczna jest jednym z zaburzeń, które mogą skorzystać na odpowiednich interwencjach terapeutycznych. Chociaż osoby z tym zaburzeniem często nie uznają potrzeby leczenia, właściwa terapia może pomóc im w lepszym funkcjonowaniu.

 • Terapia indywidualna: Jest to najczęściej zalecany rodzaj terapii dla osób z osobowością narcystyczną. Terapeuta pracuje z pacjentem nad zrozumieniem korzeni jego zachowania, uczy umiejętności radzenia sobie oraz promuje zdrowsze formy komunikacji.
 • Terapia poznawczo-behawioralna (CBT): Ta forma terapii skupia się na identyfikowaniu i korygowaniu negatywnych wzorców myślowych, które mogą prowadzić do narcystycznych zachowań.
 • Terapia grupowa: Może być korzystna, ponieważ osoby z zaburzeniem osobowości narcystycznej uczą się interakcji z innymi w kontrolowanym środowisku, co może prowadzić do lepszego zrozumienia siebie i swojego wpływu na innych.
 • Leczenie farmakologiczne: Chociaż nie ma leków specjalnie przeznaczonych do leczenia osobowości narcystycznej, w niektórych przypadkach leki (np. przeciwdepresyjne) mogą być przepisywane w celu leczenia współistniejących objawów lub zaburzeń.

Ważne jest, aby osoba z osobowością narcystyczną znalazła terapeutę, z którym czuje się komfortowo i który ma doświadczenie w pracy z tym konkretnym zaburzeniem.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj