Osobowość zależna: czym jest i jak sobie z nią radzić?

Strona głównaPsychologiaOsobowośćOsobowość zależna: czym jest i jak sobie z nią radzić?

Współczesna psychologia zajmuje się różnorodnymi aspektami ludzkiej psychiki. Jednym z interesujących i często niezrozumianych obszarów jest osobowość zależna. Choć może wydawać się, że ten temat jest mało istotny, ma on bezpośredni wpływ na życie wielu ludzi i ich relacje interpersonalne. W artykule przyjrzymy się bliżej czym jest osobowość zależna, jakie są jej cechy oraz jak można pomóc osobom z taką osobowością.

Czym jest osobowość zależna?

Typowa osobowość zależna: charakterystyka i cechy

Typowa osobowość zależna to osoba, która w dużym stopniu polega na innych, by podejmować decyzje, szukać potwierdzenia oraz wsparcia. Osoby te często czują się bezradne, gdy muszą działać samodzielnie. Ich charakterystyczne cechy to:

 • Zachowania zależne – poleganie na innych w podejmowaniu decyzji.
 • Skłonność do podporządkowania się innym, nawet kosztem własnych potrzeb.
 • Stałe poszukiwanie wsparcia i potwierdzenia swojego postępowania.

Zachowania zależne jako klucz do zrozumienia osobowości zależnej

Główną cechą, która charakteryzuje osobowość zależną, są zachowania zależne. Osoby te mają trudności z samodzielnym działaniem i potrzebują stałego wsparcia innych osób. Obejmuje to:

 • Prośby o pomoc w podejmowaniu decyzji.
 • Stałe poszukiwanie potwierdzenia swojego postępowania.
 • Unikanie sytuacji, które wymagają samodzielności i odpowiedzialności.

Jak osobowość zależna zachowuje się w relacjach interpersonalnych?

W relacjach interpersonalnych, osoby z osobowością zależną często podporządkowują się potrzebom innych. Oznacza to, że często:

 • Pomijają swoje potrzeby i uczucia w trosce o innych.
 • Z trudem wyrażają własne opinie i uczucia, obawiając się odrzucenia.
 • Są nadmiernie uległe i łatwo się zgadzają, nawet jeśli się z czymś nie zgadzają.

Osoby te często czują, że ich wartość jako osoby jest bezpośrednio związana z tym, jak są postrzegane przez innych. Dlatego tak ważne jest dla nich uzyskanie akceptacji i wsparcia.

AspektOsobowość zależnaOsobowość niezależna
DecyzjeTrudności w podejmowaniu decyzji bez wsparcia partneraSamodzielność w podejmowaniu decyzji
Wsparcie emocjonalneSilne oparcie na partnerze do wsparcia emocjonalnegoWspiera się emocjonalnie, ale nie jest od tego zależna
KonfliktyUnika konfliktów i stara się zadowolić partneraStawia granice i wyraża swoje potrzeby
AktywnościCzęsto pozwala partnerowi wybierać aktywności lub miejsca na randkiAktywnie uczestniczy w wyborze aktywności
GraniceTrudności w stawianiu granic i mówieniu „nie”Umie stawiać granice i mówić „nie”
Osobowość zależna i niezależna w związkach

Rodzaje zaburzeń osobowości zależnej

Rodzaj zaburzeniaCharakterystykaTypowe zachowania
Osobowość zależna podporządkowanaSilna potrzeba podporządkowania się innym i szukania ich aprobatyUnikanie samodzielnych decyzji, ciągłe poszukiwanie wsparcia
Osobowość zależna unikającaStrach przed krytyką i unikanie konfrontacjiWycofywanie się z sytuacji społecznych, lęk przed oceną
Osobowość zależna pasywnaTrudności w wyrażaniu własnych potrzeb i uczuć, pozwalanie innym decydować za siebieUnikanie konfliktów, brak asertywności
Osobowość zależna lękliwaNadmierne obawy o to, co inni myślą, lęk przed odrzutemCiągłe poszukiwanie potwierdzenia, potrzeba zapewnienia
Osobowość zależna krytykującaWewnętrzna krytyka siebie, ale jednocześnie zależność od opinii innychSamokrytyka, obsesyjne dążenie do doskonałości
Rodzaje zaburzeń osobowości zależnej

Psychologiczne aspekty zależności od innych

Osobowość zależna, choć często źle rozumiana, ma głębokie korzenie w psychice osoby. Istotą tej osobowości jest zależność od innych. Ale co tak naprawdę stoi za tą zależnością? Dlaczego niektórzy ludzie potrzebują innych do tego stopnia, że trudno im funkcjonować samodzielnie?

Potrzeby innych osób a osobowość zależna

Potrzeby innych osób odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu się osobowości zależnej. Osoby z tą cechą osobowości często:

 • Szukają aprobaty innych, by czuć się wartościowymi.
 • Uważają, że nie są w stanie sprostać wyzwaniom życia bez wsparcia innych.
 • Przekonane są, że ich własne zdanie jest mniej ważne niż zdanie innych.

Podatność osobowości zależnej

Obecność drugiej osoby często wpływa na osoby z osobowością zależną w sposób bardzo specyficzny. Podatność osobowości zależnej objawia się w:

 • Zmianie postępowania czy decyzji w odpowiedzi na opinie innych.
 • Niepewności siebie, która ustępuje, gdy ktoś inny jest obecny.
 • Stałym poszukiwaniu potwierdzenia w działaniach, nawet jeśli dana osoba jest pewna swojej decyzji.

Przyczyny osobowości zależnej

Dokładne przyczyny osobowości zależnej – podobnie jak wielu innych zaburzeń osobowości – nie są w pełni zrozumiałe, ale uważa się, że wynikają z połączenia czynników biologicznych, psychologicznych i środowiskowych.

 • Czynniki biologiczne: Genetyka może odgrywać pewną rolę. Badania nad bliźniętami wskazują na pewien stopień dziedziczności cech związanych z osobowością zależną.
 • Czynniki psychologiczne: Wczesne doświadczenia życiowe, takie jak nadopiekuńcze lub zaniedbujące rodzicielstwo, mogą sprzyjać rozwijaniu się takich cech osobowości. Nadmierna ochrona ze strony rodziców może hamować rozwój pewności siebie u dziecka.
 • Czynniki środowiskowe: Osoby, które doświadczyły traumatycznych wydarzeń w dzieciństwie lub były często krytykowane, mogą rozwijać cechy osobowości zależnej jako mechanizm obronny.

Rozwój osobowości zależnej jest często procesem stopniowym i może być efektem wielu doświadczeń i interakcji w życiu jednostk

Konsekwencje i wyzwania związane z osobowością zależną

Mimo że osobowość zależna może wydawać się po prostu kolejnym stylem relacji z otoczeniem, niesie ze sobą wiele konkretnych konsekwencji dla osoby z tą osobowością oraz dla osób z jej otoczenia. Zrozumienie tych wyzwań jest kluczem do oferowania skutecznej pomocy i wsparcia.

Wpływ na życie codzienne

Brak zrównoważenia w życiu osoby z osobowością zależną może prowadzić do wielu problemów. Osoby te często:

 • Czują się przytłoczone, gdy muszą podejmować decyzje samodzielnie.
 • Miewają trudności z radzeniem sobie w sytuacjach stresowych bez wsparcia innych.
 • Mogą stać się nadmiernie zależne od jednej osoby, co zwiększa ryzyko toksycznych relacji.

Społeczne i emocjonalne konsekwencje

Jednym z najbardziej dotkliwych skutków osobowości zależnej jest to, że osoby zależne tracą kontakt osobisty z rzeczywistością i swoimi uczuciami. Skutkuje to:

 • Brakiem zdolności do rozpoznawania własnych potrzeb i pragnień.
 • Poczuciem osamotnienia, nawet wśród bliskich osób.
 • Wrażeniem, że życie jest prowadzone przez innych, a nie przez siebie.

Poszukiwanie wsparcia

Potrzeba bycia z innymi i ciągłe poszukiwanie wsparcia może prowadzić osoby zależne do:

 • Wchodzenia w relacje, które nie są dla nich zdrowe lub korzystne.
 • Stałego oczekiwania, że inni rozwiążą ich problemy.
 • Ignorowania własnych granic, co może prowadzić do wykorzystywania przez innych.

Kryteria diagnostyczne

Zgodnie z ICD-10 oraz DSM-IV, osobowość zależna jest klasyfikowana jako zaburzenie osobowości. Jednak kryteria diagnostyczne różnią się nieco w obu tych systemach.

 • ICD-10: Osobowość zależna jest klasyfikowana jako specyficzne zaburzenie osobowości, charakteryzujące się trudnościami w podejmowaniu decyzji, nadmiernym poleganiem na innych oraz lękiem przed opuszczeniem.
 • DSM-IV: Osobowość zależna jest opisana jako chroniczne i nadmierne poleganie na innych do spełnienia własnych potrzeb, brak pewności siebie oraz lęk przed opuszczeniem.

Chociaż oba systemy mają podobne podejście do tego zaburzenia, różnią się w szczegółach dotyczących cech charakterystycznych oraz kryteriów diagnostycznych. Ważne jest, aby specjaliści zdawali sobie sprawę z tych różnic i stosowali odpowiednie kryteria diagnostyczne w zależności od kontekstu klinicznego.

Leczenie i wsparcie osób z osobowością zależną

Osobowość zależna może wydawać się wyzwaniem zarówno dla osoby dotkniętej tym zaburzeniem, jak i dla jej otoczenia. Jednakże z właściwym wsparciem i leczeniem osoby zależne mogą nauczyć się radzić sobie z codziennymi wyzwaniami, a także budować zdrowe relacje z innymi. Jak można pomóc?

Terapia osobowości zależnej

Terapia

Terapia jest jednym z kluczowych elementów wsparcia dla osób z osobowością zależną. Osobowość zależna leczenie opiera się przede wszystkim na:

 • Terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), która pomaga pacjentowi rozpoznawać i zmieniać negatywne wzory myślenia i zachowania.
 • Pracy nad umiejętnościami asertywności, co pozwala pacjentowi wyrażać swoje potrzeby i uczucia w zdrowy sposób.
 • Budowaniu zdrowego poczucia własnej wartości i niezależności.

Wsparcie

Oprócz profesjonalnej terapii, wsparcie ze strony rodziny i przyjaciół jest kluczowe dla osoby z osobowością zależną. Aby pomóc, warto:

 • Zachęcać do samodzielnego myślenia i podejmowania decyzji.
 • Być cierpliwym, ale jednocześnie nie pozwalać na manipulacje.
 • Rozumieć, że osoba zależna potrzebuje poczucia bezpieczeństwa, ale nie można jej izolować od konfrontacji z rzeczywistością.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj