Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli (WDN) – omówienie

Strona głównaKształcenieWewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli (WDN) - omówienie

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli (WDN) to innowacyjna strategia, która ma na celu podniesienie jakości pracy nauczycieli i szkoły poprzez ciągłe uczenie się i doskonalenie umiejętności. WDN jest nie tylko o doskonaleniu nauczania, ale również o budowaniu silnej społeczności szkolnej, której członkowie są zaangażowani i odpowiedzialni za jej rozwój.

Definicja WDN

WDN to proces, w którym nauczyciele i inni pracownicy szkoły współpracują, aby tworzyć nowe strategie i metody nauczania, które są skierowane na potrzeby uczniów. WDN może obejmować różne formy uczenia się, takie jak obserwacja, mentoring, warsztaty, szkolenia, czy studia podyplomowe.

Celem WDN

Głównym celem WDN jest :

 • tworzenie warunków do rozwoju szkoły,
 • podniesienie efektywności kształcenia,
 • wzmocnienie osobowości nauczyciela,
 • poprawa komunikacji i współpracy w Radzie Pedagogicznej,
 • wzrost poczucia odpowiedzialności nauczycieli za jakość pracy szkoły,
 • dzielenie się doświadczeniami zawodowymi,
 • rozwiązywanie problemów i trudności wychowawczych.

Zalety WDN

WDN przynosi wiele korzyści dla szkoły i jej społeczności. Integruje nauczycieli i innych pracowników placówki wokoł spraw ważnych dla wspólnoty pracowniczej i pozwala realizować wspólnie wyznaczone cele. WDN stawia na mocne strony pojedynczych osób i całych zespołów, wyzwalając istniejący w szkole potencjał ludzki.

Jak przebiega WDN?

WDN odbywa się na kilka sposobów, takie jak:

 • obserwacja,
 • mentoring,
 • spotkania zespołów przedmiotowych,
 • studia podyplomowe,
 • warsztaty,
 • szkolenia.

Wszystkie te metody mają na celu pomóc nauczycielom w rozwijaniu swoich umiejętności i zdolności, a także w dostosowywaniu swojego nauczania do zmieniających się potrzeb uczniów.

Obserwacja

Obserwacja polega na przeprowadzeniu planowego wglądu do wykonywanych na bieżąco profesjonalnych zadań. Jest to metoda, która pozwala na obserwację praktycznej pracy nauczycieli, co umożliwia ocenę ich umiejętności i stylu nauczania. Obserwacja jest również okazją do zdobycia bezpośrednich informacji na temat efektywności metod nauczania.

Mentoring

Mentoring to proces, w którym doświadczony nauczyciel (mentor) udziela pomocy i porad mniej doświadczonemu nauczycielowi (podopiecznemu). Jest to strategia, która pozwala nauczycielom uczyć się od siebie nawzajem, dzieląc się doświadczeniami i wiedzą. Mentoring może również pomóc nauczycielom w rozwoju ich umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.

Rola dyrektora szkoły

Dyrektor szkoły odgrywa kluczową rolę w procesie WDN. Jego zadaniem jest aktywne popieranie WDN, docenianie możliwości twórczych nauczycieli, wspieranie inicjatyw, docenianie pracy i zaangażowania kadry pedagogicznej, a także tworzenie warunków do WDN, zabieganie o niezbędne zasoby i środki.

Podsumowanie

WDN to nie tylko strategia, ale również filozofia, która podkreśla znaczenie ciągłego uczenia się i doskonalenia się nauczycieli. Jest to proces, który wymaga zaangażowania i współpracy ze strony całej społeczności szkolnej, ale przede wszystkim ze strony nauczycieli, którzy są kluczowymi aktorami tego procesu. WDN to droga do lepszej szkoły, do szkoły, która jest prężnym ośrodkiem wspomagającym rozwój człowieka, do szkoły XXI wieku.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj