Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1595
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Komunikacja interpersonalna i asertywność w pracy nauczyciela

Uczę od dwudziestu lat i jestem przekonana, że zawód nauczyciela jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej fascynujących zawodów. Niestety łatwo można go sprowadzić do marnowania czasu, wiedzy, doświadczenia i zdolności, zarówno nauczycieli jak uczniów. Im więcej fascynacji pracą szkoły i zainteresowania uczniami, tym większa szansa na stanie się w pełni efektywnym nauczycielem. Podstawą efektywnego warsztatu dydaktycznego każdego nauczyciela są kompetencje psychologiczne. Jestem zdania, że nie można być dobrym dydaktykiem, nie będąc po części psychologiem i doradcą uczniów. Przez kompetencje psychologiczne nauczyciela umiejętności inspirowania, motywowania uczniów do nauki, ingerowania ich w zespół oraz umiejętności menadżerskie. Otwarta i przyjazna postawa wobec uczniów jest pomocna w rozwijaniu ich potencjalnych możliwości. Określenie "przyjazna postawa" można przełożyć na dwie główne dyrektywy postępowania:

 • Pracujemy razem jak partnerzy
 • Zachowujemy się względem siebie jak przyjaciele.

  Do kompetencji psychologicznych nauczyciela zaliczam:

 • Pozytywne nastawienie do ludzi, uczniów
 • Umiejętność unikania najczęstszych przyczyn zakłóceń w komunikowaniu się
 • Umiejętność porozumiewania się w ogóle, a z uczniami w szczególności
 • Umiejętność motywowania uczniów do nauki
 • Umiejętność budowania zgranego zespołu
 • Umiejętność kontrolowania stresu

  Podstawą sukcesu zarówno w życiu osobistym jak, i zawodowym jest umiejętność nawiązywania kontaktu i prowadzeniu rozmów. Dzięki temu można lepiej zjednać sobie ludzi i bardziej rozumieć ich potrzeby. W wielu firmach dla managerów, sprzedawców, doradców itp. Prowadzone są specjalne szkolenia dotyczące komunikacji, umiejętności prowadzenia rozmowy. Osobiście uczestniczyłam w warsztatach treningowych dotyczących komunikacji interpersonalnej, i to uświadomiło mi wagę tej umiejętności. Poznałam idee, mechanizmy leżące u podłoża ludzkich zachowań, poszerzyłam wiedzę na temat komunikacji werbalnej i niewerbalnej, na temat różnych typów odbiorców i sposobów odbierania. W sprawnej komunikacji bardzo istotna jest zarówno mowa ciała, jak również kontakt wzrokowy, zadawanie otwartych pytań, odpowiednie docieranie do "wzrokowców", "słuchowców" czy "uczuciowców". Bo każdy człowiek myśli w 3 kategoriach - wzrokowej, słuchowej i uczuciowej. Dominującą jest jednak jedna z wyżej wymienionych kategorii.

  W pracy bardzo ważne jest budowanie zaufania, stworzenie dobrej atmosfery i podtrzymywanie kontaktu z uczniami. Umiejętne prowadzenie rozmowy z dziećmi (z dorosłymi - mam tu na myśli rodziców) pozwoli nam lepiej je poznać i do nich dotrzeć. Często zastanawiałam się, dlaczego spotykają nas niepowodzenia w komunikacji z uczniem.

  (...)


  REKLAMA

  Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

  Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
  i naciśnij > > >

  UWAGA:
  Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

  Gabriela Drozd


 • Zaświadczenie online  numer online: 105 gości

  reklama