Enneagram – poznaj 9 typów osobowości

Strona głównaPsychologiaOsobowośćEnneagram - poznaj 9 typów osobowości

Enneagram, narzędzie analizy osobowości, może być zaskakująco precyzyjnym mechanizmem do zrozumienia siebie i innych. Pozwala na głębsze zrozumienie swoich motywacji, lęków, mocnych stron, a także na odkrycie swojego prawdziwego powołania.

Czym jest Enneagram?

Enneagram to model psychologiczny, który identyfikuje 9 typów osobowości. Jest to system, który opisuje różne strategie, jakimi posługujemy się, próbując radzić sobie ze światem i innymi ludźmi.

Podstawą Enneagramu jest diagram w formie dziewięcioboku znanego od starożytności, który wykorzystuje wiele tradycji duchowych, w tym chrześcijaństwo, buddyzm, islam suficki, judaizm, oraz nauki psychologiczne. Według Enneagramu, każdy z nas posiada jeden dominujący typ osobowości, który kształtuje nasze myślenie, emocje, zachowanie oraz naszą perspektywę na świat.

Typ osobowości nie zmienia się w ciągu życia, choć nasze zachowanie, postawy, czy przekonania mogą ulec modyfikacji w zależności od różnych czynników, takich jak doświadczenia życiowe, środowisko, czy rozwój osobisty.

Typy osobowości według Enneagramu

W ramach Enneagramu wyróżniamy następujące typy osobowości:

 1. Perfekcjonista
 2. Pomocnik
 3. Osiągacz
 4. Romantyk
 5. Badacz
 6. Lojalista
 7. Entuzjasta
 8. Wyzwoliciel
 9. Pokojowiec

1. Perfekcjonista

Typ pierwszy według Enneagramu, Perfekcjonista, znany również jako Idealista, to osoba o silnej etyce pracy, dążąca do doskonałości i porządku. Są to zdecydowane jednostki, które pragną poprawić świat i które są prowadzone przez silne poczucie odpowiedzialności.

Cechy Perfekcjonisty

 • Idealizm: dąży do idealnego świata i zawsze stara się go usprawnić.
 • Odpowiedzialność: jest sumienny i wiarygodny, zawsze dąży do spełnienia swoich obowiązków.
 • Autokrytycyzm często ocenia siebie i swoją pracę surowo, dążąc do nieustannej doskonałości.
 • Upór: ma mocne przekonania i trudno jest mu zmienić zdanie.
 • Skrupulatność:jest bardzo dbały o szczegóły.

Zachowania Perfekcjonisty

 • Planowanie: lubi być dobrze zorganizowany i zawsze ma plan działania.
 • Dążenie do doskonałości: stale stara się poprawić siebie i swoją pracę.
 • Porządek: utrzymuje swoje otoczenie w porządku i jest zdenerwowany, gdy rzeczy są w nieładzie.
 • Kontrola: chce mieć kontrolę nad swoim życiem i sytuacjami, które go dotyczą.

Przykłady znanych osobowości

OsobowośćDlaczego Perfekcjonista?
Nelson MandelaJego dążenie do doskonałości w walce o równość pokazało jego strukturę typu Perfekcjonisty.
Steve JobsJego obsesja na punkcie detali i perfekcji w produktach Apple ukazuje jego perfekcjonistyczną naturę.
Lech WałęsaDeterminacja w dążeniu do idealnego świata i silne poczucie odpowiedzialności, jakie pokazał podczas swojego działania, są zgodne z typem Perfekcjonisty.

2. Dawca

Drugi typ osobowości według Enneagramu, Dawca, zwany również Pomocnikiem, to empatyczna i troskliwa jednostka, która dąży do pomagania innym. Są to osoby ciepłe, hojne i mają silne poczucie lojalności.

Cechy dawców

 • Troskliwość: są niezwykle empatyczni i zawsze gotowi służyć innym.
 • Hołność: są naturalnie hojni i chętni do udzielania wsparcia.
 • Poszukiwanie aprobaty: dążą do bycia lubianymi i często szukają akceptacji od innych.
 • Lojalność: są wierni i lojalni, zawsze stojąc u boku swoich bliskich.
 • Zależność emocjonalna: mogą stać się zależni od uznania i miłości innych.

Zachowania dawców

 • Pomoc innym: są zawsze gotowi do niesienia pomocy, często nawet kosztem siebie.
 • Poszukiwanie uznania: często potrzebują pochwał i uznania, aby czuć się wartościowymi.
 • Unikanie konfliktów: wolą harmonię i stara się unikać konfliktów.
 • Zaniedbywanie siebie: często zaniedbują swoje potrzeby, skupiając się na pomaganiu innym.

Przykłady znanych osobowości

OsobowośćDlaczego Dawca?
Matka TeresaSłynna ze swojej bezinteresownej służby dla ubogich, Matka Teresa jest doskonałym przykładem Dawcy.
Princess DianaDiana była znaną z troski o innych, co czyni ją typowym Dawcą.
Dalai LamaJego troska o dobrobyt wszystkich istot jest charakterystyczna dla typu Dawcy.

3. Zdobywca

Trzeci typ osobowości w Enneagramie, Zdobywca, nazywany również Wykonawcą, to zdecydowane jednostki, które mają silny napęd do osiągania sukcesu. Cechuje ich determinacja, pewność siebie i zdolność do podejmowania działań.

Cechy Zdobywców

 • Ambicja: są naturalnie ambitni i dążą do osiągnięcia sukcesu.
 • Asertywność: mają tendencję do bycia asertywnymi i pewnymi siebie.
 • Konkurencyjność: lubią rywalizować i dążyć do bycia najlepszym.
 • Efektywność: są zorientowani na działanie i skutecznie dążą do swoich celów.
 • Niezależność: cenią swoją autonomię i mogą być niechętni do przyznawania się do swojej zależności od innych.

Zachowania Zdobywców

Zdobywcy często prezentują następujące zachowania:

 • Dążenie do sukcesu: są zawsze na czele, dążąc do sukcesu i osiągnięć.
 • Ryzyko: są skłonni podejmować ryzyko, aby osiągnąć swoje cele.
 • Praca: są ciężko pracujący i mogą zaniedbywać odpoczynek i relaks.
 • Dominacja: mogą dominować w relacjach i sytuacjach społecznych.

Przykłady znanych osobowości

OsobowośćDlaczego Zdobywca?
Oprah WinfreyJej nieustanne dążenie do sukcesu i wpływu sprawia, że jest typowym Zdobywcą.
Elon MuskJego niezależność, ambicja i zdolność do podejmowania ryzyka są zgodne z typem Zdobywcy.
Arnold SchwarzeneggerJego ciężka praca, determinacja i dążenie do sukcesu ukazują jego naturę Zdobywcy.

4. Indywidualista

Czwarty typ według Enneagramu, Indywidualista, nazywany również Twórcą, to osoba, która pragnie być unikalna i autentyczna. Są to głęboko emocjonalne jednostki, które cenią ekspresję i kreatywność.

Cechy Indywidualistów

 • Unikalność: pragną być unikalni i mają swoje osobiste style i smaki.
 • Kreatywność: są naturalnie kreatywni i mają silne poczucie estetyki.
 • Autentyczność: pragną być autentyczni i mają silną potrzebę bycia prawdziwymi.
 • Empatia: są wrażliwi i empatyczni, często silnie odczuwają emocje innych.
 • Autoekspresja: wyrażają siebie przez sztukę, muzykę, słowa i inne formy twórczości.

Zachowania Indywidualistów

 • Ekspresja emocji: są otwarci na swoje uczucia i często je wyrażają.
 • Szukanie głębi: pragną głębokich i autentycznych doświadczeń.
 • Twórczość: są naturalnie kreatywni i często poszukują sposobów na wyrażanie swojej kreatywności.
 • Praca nad sobą: często dążą do samorozwoju i samorealizacji.

Przykłady znanych osobowości

OsobowośćDlaczego Indywidualista?
PrinceJego unikalny styl i autentyczność sprawiają, że jest typowym Indywidualistą.
Johnny DeppJego niepowtarzalna rola aktora i skomplikowane postacie, które gra, są zgodne z typem Indywidualisty.
Tim BurtonJego unikalna i kreatywna wizja jako reżysera filmowego ukazuje jego naturę Indywidualisty.

5. Obserwator

Piąty typ według Enneagramu, Obserwator, znany również jako Intelektualista, to osoba, która jest wewnętrznie zorientowana i ceni niezależność oraz prywatność. Obserwatorzy są głęboko myślącymi, analitycznymi osobami, które dążą do zrozumienia świata.

Cechy Obserwatorów

 • Analityczność: są głęboko myślącymi i analitycznymi osobami.
 • Niezależność: cenią swoją niezależność i mają silne poczucie prywatności.
 • Ciekawość: są naturalnie ciekawi i pragną zrozumieć, jak działają rzeczy.
 • Detachment: mogą być emocjonalnie dystansujący, woląc obserwować sytuacje z daleka.
 • Innowacyjność: mają naturalną zdolność do twórczego myślenia i innowacji.

Zachowania Obserwatorów

Obserwatorzy często prezentują następujące zachowania:

 • Obserwacja: często obserwują sytuacje z daleka, zamiast brać w nich udział.
 • Samotność: często cenią czas spędzony samemu i mogą być samotnikami.
 • Nauka: ą zawsze ciekawi i pragną uczyć się nowych rzeczy.
 • Analiza: są skłonni analizować sytuacje i problemy, zanim podejmą działanie.

Przykłady znanych osobowości

OsobowośćDlaczego Obserwator?
Albert EinsteinJego niezwykłe zdolności analityczne i kreatywność sprawiają, że jest typowym Obserwatorem.
Bill GatesJego niezależność, innowacyjność i zdolność do głębokiego myślenia są zgodne z typem Obserwatora.
J.K. RowlingJej głębokie zrozumienie świata, który stworzyła, ukazuje jej naturę Obserwatora.

6. Strażnik

Szósty typ według Enneagramu, Strażnik, znany również jako Lojalista, to osoba zorientowana na bezpieczeństwo, która ceni lojalność, odpowiedzialność i zaufanie. Strażnicy są wiarygodni, troskliwi i oddani, często stanowią niezawodny filar społeczności.

Cechy Strażników

 • Lojalność: są niezwykle lojalni wobec tych, których kochają.
 • Odpowiedzialność: Strażnicy są wiarygodni i odpowiedzialni, zawsze dotrzymujący obietnic.
 • Zaufanie: cenią zaufanie i dążą do budowania silnych, zaufanych relacji.
 • Bezpieczeństwo: są zorientowani na bezpieczeństwo i dążą do stabilności.
 • Troska: są empatyczni i troskliwi, często opiekujący się innymi.

Zachowania Strażników

 • Szukanie bezpieczeństwa: dążą do bezpieczeństwa i stabilności w swoim życiu.
 • Dotrzymywanie obietnic: są niezawodni i zawsze dotrzymują obietnic.
 • Troska o innych: często opiekują się innymi i dążą do pomocy.
 • Lojalność: niezwykle lojalni i wierni swoim przyjaciołom i rodzinie.

Przykłady znanych osobowości

OsobowośćDlaczego Strażnik?
George WashingtonJego niezłomna lojalność i poczucie odpowiedzialności sprawiają, że jest typowym Strażnikiem.
Meryl StreepJej troska o innych i lojalność wobec swoich bliskich i kariery są zgodne z typem Strażnika.
Tom HanksJego zaufanie do innych i dążenie do stabilności ukazują jego naturę Strażnika.

7. Entuzjasta

Siódmy typ według Enneagramu, Entuzjasta, nazywany również Poszukiwaczem Przygód, to osoba, która jest spontaniczna, optymistyczna i chętna do próbowania nowych rzeczy. Entuzjaści są pełni życia i energii, dążą do maksymalizacji swoich doświadczeń.

Cechy Entuzjastów

 • Optymizm: są naturalnie optymistyczni i pełni życia.
 • Spontaniczność: są spontaniczni i uwielbiają spontaniczne przygody.
 • Ciekawość: są ciekawi i chętni do próbowania nowych rzeczy.
 • Energia: są pełni energii i często mają wiele różnych zainteresowań.
 • Poszukiwanie przygód: dążą do maksymalizacji swoich doświadczeń i poszukują przygód.

Zachowania Entuzjastów

 • Poszukiwanie nowych doświadczeń: zawsze szukają nowych i ekscytujących doświadczeń.
 • Unikanie negatywności: często unikają negatywnych emocji i sytuacji.
 • Różnorodność zainteresowań: mają wiele zainteresowań i często przeskakują z jednego zainteresowania na drugie.
 • Aktywność: są często bardzo aktywni i pełni energii.

Przykłady znanych osobowości

OsobowośćDlaczego Entuzjasta?
Richard BransonJego spontaniczność, optymizm i dążenie do przygody sprawiają, że jest typowym Entuzjastą.
Robin WilliamsJego pełna życia i energetyczna osobowość są zgodne z typem Entuzjasty.
Wolfgang Amadeus MozartJego nieskończona ciekawość i ciągłe dążenie do tworzenia nowych utworów muzycznych ukazują jego naturę Entuzjasty.

8. Wojownik

Ósmy typ według Enneagramu, Wojownik, nazywany również Obrońcą, to osoba silna, pewna siebie i asertywna, która jest zdecydowana i skłonna do podjęcia działań. Wojownicy są naturalnymi liderami, którzy nie boją się konfrontacji i nie cofną się przed wyzwaniami.

Cechy Wojowników

 • Siła: są silni i pewni siebie.
 • Asertywność: ą asertywni i nie boją się wyrażać swoich myśli i uczuć.
 • Decyzyjność: są zdecydowani i zawsze gotowi do podjęcia działań.
 • Dowództwo: są naturalnymi liderami, którzy potrafią inspirować i motywować innych.
 • Odporność: są odporni i nie cofną się przed wyzwaniami.

Zachowania Wojowników

 • Podjęcie działań: są zawsze gotowi do podjęcia działań i nie boją się konfrontacji.
 • Prowadzenie: są naturalnymi liderami, którzy potrafią inspirować innych.
 • Asertywność:wyrażają swoje myśli i uczucia otwarcie i asertywnie.
 • Odporność: są odporni na przeciwności losu i nie cofają się przed wyzwaniami.

Przykłady znanych osobowości

OsobowośćDlaczego Wojownik?
Martin Luther King Jr.Jego siła, asertywność i zdolność do inspiracji sprawiają, że jest typowym Wojownikiem.
Margaret ThatcherJej asertywność, zdecydowanie i niezłomność są zgodne z typem Wojownika.
Winston ChurchillJego zdolność do prowadzenia w trudnych czasach ukazuje jego naturę Wojownika.

9. Mediator

Dziewiąty i ostatni typ według Enneagramu, Mediator, nazywany również Pojednawcą, to osoba spokojna, stabilna i akceptująca, która dąży do pokoju i harmonii. Mediatorzy są naturalnie tolerancyjni i cierpliwi, stając się prawdziwymi „skalistymi” postaciami w swoich społecznościach.

Cechy Mediatorów

 • Spokój: Mediatorzy są spokojni i stabilni, często przynosząc pokój w burzliwych sytuacjach.
 • Tolerancja: Mediatorzy są naturalnie tolerancyjni i akceptujący, chętnie widząc różne punkty widzenia.
 • Akceptacja: Mediatorzy są akceptujący i otwarci na różne doświadczenia i perspektywy.
 • Cierpliwość: Mediatorzy są cierpliwi, często wytrzymując sytuacje, które inni mogliby znaleźć trudne.
 • Harmonia: Mediatorzy dążą do harmonii i pokoju, unikając konfliktów tam, gdzie to możliwe.

Zachowania Mediatorów

Mediatorzy często prezentują następujące zachowania:

 • Prowadzenie do pokoju: Mediatorzy dążą do pokoju i harmonii w swoim otoczeniu.
 • Unikanie konfliktów: Mediatorzy często unikają konfliktów, starając się zapewnić harmonię i zgodę.
 • Tolerancja: Mediatorzy są tolerancyjni i otwarci na różne punkty widzenia i doświadczenia.
 • Cierpliwość: Mediatorzy są cierpliwi i wytrzymaliwi, potrafią przetrwać trudne sytuacje.

Przykłady znanych osobowości

OsobowośćDlaczego Mediator?
Dalai LamaJego spokój, tolerancja i dążenie do pokoju sprawiają, że jest typowym Mediatorem.
Keanu ReevesJego akceptacja, cierpliwość i spokój są zgodne z typem Mediatora.
Morgan FreemanJego wytrzymałość i dążenie do harmonii ukazują jego naturę Mediatora.
kobieta na konsultacji rozpoznając swoją osobowość

Jak korzystać z Enneagramu do poznania siebie i innych?

Enneagram może być potężnym narzędziem do samopoznania. Poprzez identyfikację własnego typu osobowości, zyskujemy wgląd w nasze najsilniejsze motywacje, lęki, mocne i słabe strony. Po zrozumieniu, co nas napędza, jesteśmy w stanie lepiej zarządzać naszymi emocjami, zachowaniami i reakcjami.

To samo dotyczy zrozumienia innych. Poznanie typu osobowości według Enneagramu innej osoby może pomóc w lepszym zrozumieniu jej motywacji i reakcji, co przekłada się na poprawę komunikacji i relacji.

W kontekście terapii, Enneagram może być wykorzystany jako narzędzie do głębszego zrozumienia problemów i wyzwań klienta. Może pomóc terapeucie zrozumieć, jakie są główne motywacje, lęki, czy strategie radzenia sobie z problemami swojego klienta, co z kolei pozwoli na skuteczniejsze opracowanie planu terapii.

Jak pracować nad swoimi słabościami i wzmocnić swoje mocne strony?

Enneagram to nie tylko narzędzie do samopoznania, ale także do rozwoju osobistego. Po zidentyfikowaniu swojego typu, można zacząć pracować nad swoimi słabościami i dalej rozwijać swoje mocne strony.

Na przykład, jeśli jesteś typem Perfekcjonisty, możesz pracować nad akceptacją, że nie wszystko zawsze musi być idealne, a to może przynieść ulgę od ciągłego stresu. Z kolei jeśli jesteś typem Pomocnika, możesz skupić się na dbaniu o siebie, zamiast ciągle poświęcać się dla innych.

Jak odkryć swoje powołanie i zastosować Enneragram w karierze?

Enneagram może także pomóc w odkryciu swojego prawdziwego powołania i zrozumieniu, jakie kariery są najlepsze dla naszego typu osobowości. Przykładowo:

 • Typ Badacza może czuć się najlepiej w roli naukowca czy programisty.
 • Typ Entuzjasty może rozkwitnąć w roli przedsiębiorcy czy event planner’a.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj