MBTI – test osobowości Myers-Briggs 

Strona głównaPsychologiaOsobowośćMBTI - test osobowości Myers-Briggs 


Test osobowości Myers-Briggs, znany również jako MBTI, to narzędzie, które od lat pomaga ludziom zrozumieć siebie i innych na głębszym poziomie. W artykule przyjrzymy się bliżej temu fascynującemu testowi, jego historii, teorii, mechanizmom działania, a także tym, kto jest upoważniony do jego przeprowadzania. Przyjrzymy się również przykładowym pytaniom, które mogą pojawić się w teście oraz szczegółowo omówimy 16 typów osobowości, które MBTI definiuje. Na koniec, zastanowimy się nad zastosowaniem testu MBTI w życiu osobistym i zawodowym, a także omówimy krytykę i kontrowersje związane z tym testem.

Co to jest test osobowości MBTI?

Test osobowości MBTI, czyli Myers-Briggs Type Indicator, to narzędzie służące do identyfikacji typów osobowości. Został stworzony na podstawie teorii osobowości Carla Junga i jest powszechnie używany do zrozumienia preferencji osobistych w różnych aspektach życia, takich jak praca, nauka czy relacje interpersonalne.

Test ten składa się z serii pytań, które mają na celu określenie, do którego z 16 typów osobowości należy badany.

Historia i teoria stojąca za testem MBTI

Test MBTI został stworzony przez Katharine Cook Briggs i jej córkę Isabel Briggs Myers. Zainspirowane teorią psychologiczną Carla Junga, stworzyły one narzędzie, które pomaga ludziom zrozumieć siebie i innych.

Jung w swojej teorii osobowości opisał cztery funkcje psychiczne – myślenie, uczucie, intuicję i percepcję – które mogą dominować w naszej osobowości.

Briggs i Myers poszerzyły te koncepcje, tworząc 16 typów osobowości, które są teraz używane w teście MBTI.

Co oznaczają litery w MBTI

Test MBTI składa się z serii pytań, które mają na celu zrozumienie, jak osoba postrzega świat i podejmuje decyzje. Test ten klasyfikuje ludzi według czterech par przeciwności, które składają się na łącznie 16 możliwych typów osobowości.

Każda z tych par jest reprezentowana przez jedną literę. Kombinacja z czterech preferencji określa typ osobowości badanego. Oto co oznaczają poszczególne litery:

E (Extraversion) vs. I (Introversion):

 • E (Ekstrawersja): Osoby ekstrawertyczne są zorientowane na zewnętrzny świat i czerpią energię z interakcji z innymi ludźmi oraz zewnętrznych doświadczeń.
 • I (Introwersja): Osoby introwertyczne są skoncentrowane na wewnętrznym świecie myśli i uczuć. Czerpią energię z samotności i refleksji.

S (Sensing) vs. N (Intuition):

 • S (Czujność): Osoby czujące polegają na konkretach, faktach i rzeczywistości. Skupiają się na tym, co jest aktualne i rzeczywiste.
 • N (Intuicja): Osoby intuicyjne patrzą na możliwości, przyszłość i ogólny obraz. Interesują się teoriami i możliwościami.

T (Thinking) vs. F (Feeling):

 • T (Myślenie): Osoby myślące podejmują decyzje opierając się na logice i obiektywnych kryteriach.
 • F (Uczucie): Osoby uczuciowe podejmują decyzje opierając się na wartościach i uczuciach, zwracając uwagę na harmonię i relacje międzyludzkie.

J (Judging) vs. P (Perceiving):

 • J (Ocenianie): Osoby oceniające wolą strukturę, planowanie i decyzyjność. Dążą do zamknięcia i zakończenia spraw.
 • P (Postrzeganie): Osoby postrzegające są bardziej elastyczne, otwarte na nowe informacje i zmiany. Często opóźniają podejmowanie decyzji, aby pozyskać więcej informacji.

Kto jest upoważniony do przeprowadzania testu MBTI?

Test MBTI jest narzędziem psychologicznym i, jak wiele innych narzędzi tego typu, powinien być przeprowadzany przez profesjonalistów, którzy przeszli odpowiednie szkolenie.

Osoby upoważnione do przeprowadzania testu MBTI posiadają certyfikację od organizacji, która jest odpowiedzialna za test. Certyfikacja ta zapewnia, że osoba jest odpowiednio przeszkolona do interpretowania wyników testu i pomagania innym w zrozumieniu, co te wyniki oznaczają dla nich.

Wiele firm i organizacji korzysta również z usług certyfikowanych konsultantów MBTI, którzy mogą przeprowadzać testy i warsztaty dla pracowników. Więcej na temat osób upoważnionych do przeprowadzania testu MBTI można znaleźć na stronie Fundacji Myers & Briggs.

Ważne jest, aby pamiętać, że choć test MBTI może dostarczyć cennych informacji, nie powinien być używany jako jedyny wskaźnik osobowości czy zdolności. Zawsze powinien być używany jako część szerszego procesu oceny i samorozwoju.

Przykładowe pytania w teście MBTI

Test MBTI składa się z serii pytań, które mają na celu zrozumienie, jak osoba postrzega świat i podejmuje decyzje. Oto kilka przykładowych pytań, które mogą pojawić się w teście:

Czy wolisz spędzać czas samemu czy w towarzystwie innych?

 • Ta kwestia pomaga określić, czy jesteś bardziej ekstrawertykiem (E) czy introwertykiem (I).

Kiedy podejmujesz decyzje, czy bardziej polegasz na logice i faktach, czy na swoich uczuciach i wartościach?

 • Ta kwestia pomaga określić, czy jesteś bardziej myślący (T) czy uczuciowy (F).

Czy wolisz koncentrować się na podstawowych faktach, czy raczej interpretujesz i dodajesz znaczenie?

 • Ta kwestia pomaga określić, czy jesteś bardziej obserwujący (S) czy intuicyjny (N).

Czy wolisz, gdy rzeczy są zdecydowane, czy wolisz pozostawać otwartym na nowe informacje i opcje?

 • Ta kwestia pomaga określić, czy jesteś bardziej oceniający (J) czy postrzegający (P).

Twoje odpowiedzi na te pytania pomagają określić, do którego z 16 typów osobowości MBTI należysz. Każdy typ osobowości ma swoje unikalne mocne strony, słabości, preferencje i strategie radzenia sobie.

Ogólne omówienie 16 typów osobowości Myers-Briggs 

 1. INTJ – Architekt – Osoby o typie INTJ są analityczne, kreatywne i preferują pracę samodzielnie. Mają tendencję do bycia perfekcjonistami i często są bardzo wymagające dla siebie. Więcej na temat typu INTJ można przeczytać tutaj.
 2. INTP – Logik – Osoby o typie INTP są ciekawe świata, analityczne i otwarte na nowe pomysły. Mają tendencję do bycia niezależnymi i często preferują pracę samodzielnie. Więcej na temat typu INTP można przeczytać tutaj.
 3. ENTJ – Dowódca – Osoby o typie ENTJ są zdecydowane, asertywne i mają naturalną tendencję do przywództwa. Są dobrze zorganizowane i skoncentrowane na osiąganiu celów. Więcej na temat typu ENTJ można przeczytać tutaj.
 4. ENTP – Dyskutant – Osoby o typie ENTP są pomysłowe, entuzjastyczne i lubią dyskusje. Są otwarte na nowe pomysły i często poszukują intelektualnych wyzwań. Więcej na temat typu ENTP można przeczytać tutaj.
 5. INFJ – Rzecznik – Osoby o typie INFJ są empatyczne, intuicyjne i skoncentrowane na pomaganiu innym. Mają tendencję do bycia cichymi i rezerwowanymi, ale są też bardzo głęboko zaangażowane w sprawy, które są dla nich ważne. Więcej na temat typu INFJ można przeczytać tutaj.
 6. INFP – Pośrednik – Osoby o typie INFP są idealistyczne, kreatywne i zwykle mają silne wartości osobiste. Są ciche i rezerwowe, ale mają też głębokie uczucia i pasje. Więcej na temat typu INFP można przeczytać tutaj.
 7. ENFJ – Protagonista – Osoby o typie ENFJ są empatyczne, zorganizowane i skłonne do pomagania innym. Mają naturalną zdolność do nawiązywania kontaktów i często są postrzegane jako liderzy. Więcej na temat typu ENFJ można przeczytać tutaj.
 8. ENFP – Działacz – Osoby o typie ENFP są entuzjastyczne, kreatywne i lubią być w centrum uwagi. Są bardzo społeczne i cieszą się z poznawania nowych ludzi i pomysłów. Więcej na temat typu ENFP można przeczytać tutaj.
 9. ISTJ – Logistyk – Osoby o typie ISTJ są praktyczne, zorganizowane i niezawodne. Mają silne poczucie obowiązku i są zwykle bardzo lojalne. Więcej na temat typu ISTJ można przeczytać tutaj.
 10. ISFJ – Obrońca – Osoby o typie ISFJ są troskliwe, lojalne i skłonne do pomagania innym. Są zwykle ciche i rezerwowe, ale mają też głębokie uczucia i silne związki z innymi. Więcej na temat typu ISFJ można przeczytać tutaj.
 11. ESTJ – Wykonawca – Osoby o typie ESTJ są praktyczne, zdecydowane i mają naturalną tendencję do przywództwa. Są dobrze zorganizowane i skoncentrowane na osiąganiu celów. Więcej na temat typu ESTJ można przeczytać tutaj.
 12. ESFJ – Doradca – Osoby o typie ESFJ są troskliwe, społeczne i skłonne do pomagania innym. Mają naturalną zdolność do nawiązywania kontaktów i często są postrzegane jako osoby, które dbają o harmonię w grupie. Więcej na temat typu ESFJ można przeczytać tutaj.
 13. ISTP – Wirtuoz – Osoby o typie ISTP są praktyczne, niezależne i zwykle dobrze radzą sobie w sytuacjach wymagających szybkiego myślenia. Mają tendencję do bycia cichymi i rezerwowanymi, ale są też bardzo obserwujące i analityczne. Więcej na temat typu ISTP można przeczytać tutaj.
 14. ISFP – Poszukiwacz Przygód – Osoby o typie ISFP są ciche, przyjazne i otwarte na nowe doświadczenia. Mają silne wartości osobiste i cenią sobie wolność i niezależność. Więcej na temat typu ISFP można przeczytać tutaj.
 15. ESTP – Przedsiębiorca – Osoby o typie ESTP są energiczne, praktyczne i nie boją się ryzyka. Mają naturalną zdolność do radzenia sobie w trudnych sytuacjach i często cieszą się z podejmowania nowych wyzwań. Więcej na temat typu ESTP można przeczytać tutaj.
 16. ESFP – Animator – Osoby o typie ESFP są entuzjastyczne, przyjazne i lubią być w centrum uwagi. Są bardzo społeczne i cieszą się z poznawania nowych ludzi i pomysłów. Więcej na temat typu ESFP można przeczytać tutaj.

Zastosowanie testu MBTI w życiu osobistym i zawodowym

Test MBTI jest często używany w różnych aspektach życia, zarówno osobistego, jak i zawodowego. W kontekście osobistym, może pomóc w zrozumieniu własnych preferencji i stylów interakcji z innymi. Może również pomóc w zrozumieniu, jakie typy działalności mogą być najbardziej satysfakcjonujące.

W kontekście zawodowym, test MBTI jest często używany w procesach rekrutacyjnych, szkoleniach zespołowych i rozwoju kariery. Może pomóc w zrozumieniu, jakie role i środowiska pracy mogą być najbardziej odpowiednie dla danego typu osobowości.

Typ osobowościSugerowana ścieżka kariery zawodowej
INTJNaukowiec, Inżynier, Nauczyciel, Konsultant
INTPProgramista, Analityk, Fizyk, Filozof
ENTJDyrektor, Menadżer, Konsultant, Przedsiębiorca
ENTPAdwokat, Psycholog, Konsultant, Marketingowiec
INFJPsycholog, Socjolog, Doradca, Artysta
INFPPisarz, Psycholog, Terapeuta, Socjolog
ENFJDoradca, Psycholog, Nauczyciel, Socjolog
ENFPArtysta, Doradca, Psycholog, Marketingowiec
ISTJKsięgowy, Inżynier, Dentysta, Policjant
ISFJPielęgniarz, Nauczyciel, Socjolog, Administrator
ESTJMenadżer, Księgowy, Policjant, Sędzia
ESFJPielęgniarz, Administrator, Nauczyciel, Konsultant
ISTPMechanik, Inżynier, Pilot, Lekarz
ISFPArtysta, Projektant, Chef, Fizjoterapeuta
ESTPSprzedawca, Marketolog, Przedsiębiorca, Broker
ESFPArtysta, Aktor, Nauczyciel, Marketingowiec
Tabela predyspozycji osobowości do wykonywania poszczególnych zawodów.

Krytyka i kontrowersje związane z testem Myers-Briggs

Wiarygodność testu MBTI jest tematem wielu dyskusji. Niektórzy eksperci uważają, że jest to użyteczne narzędzie do zrozumienia różnic między ludźmi, podczas gdy inni krytykują go za brak naukowego podłoża.

Niektórzy eksperci twierdzą, że test jest niewiarygodny, ponieważ wyniki mogą się różnić, gdy ten sam człowiek przeprowadza test wielokrotnie. Inni krytykują test za jego uproszczone podejście do osobowości, argumentując, że ludzka osobowość jest zbyt złożona, aby można było ją zaszufladkować do jednego z 16 typów.

Pomimo tych kontrowersji, test MBTI jest powszechnie stosowany w wielu dziedzinach, takich jak coaching, doradztwo zawodowe, rozwój osobisty i zespołowy. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że żaden test osobowości nie jest w stanie w pełni opisać złożoności ludzkiej osobowości.

Podobne artykuły

1 KOMENTARZ

 1. Test ten opiera się na koncepcji typów osobowości, co może prowadzić do nadmiernego uproszczenia i szufladkowania ludzi. Ważne jest traktowanie wyników jako wskazówki, a nie jako niezbitej prawdy. Rozumienie, że każda osoba jest unikalna i złożona, przekracza ramy testu osobowości i wymaga holistycznego podejścia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj