Jak sprawdzić swój typ osobowości? Poznaj testy i narzędzia

Strona głównaPsychologiaOsobowośćJak sprawdzić swój typ osobowości? Poznaj testy i narzędzia

Osobowość to złożony zespół cech indywidualnych, które definiują nasze zachowania, myśli i emocje. Zrozumienie swojej osobowości może przynieść wiele korzyści, od wyboru odpowiedniej ścieżki kariery po poprawę relacji międzyludzkich. W ostatnich dekadach, dzięki rozwojowi psychologii, powstało wiele narzędzi i testów, które pomagają w ocenie i kategoryzacji różnych typów osobowości. W artykule przedstawimy przegląd najpopularniejszych i najbardziej renomowanych testów osobowości, które mogą pomóc ci lepiej zrozumieć siebie i innych.

Testy osobowości

MBTI – Indeks typu Myers-Briggs

The Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) jest jednym z najbardziej znanych narzędzi do analizy typu osobowości. Opracowany przez Isabel Briggs Myers i jej matkę Katharine Cook Briggs, opiera się na teoriach Carla Gustava Junga. MBTI dzieli osobowości na 16 różnych typów, bazujących na czterech kategoriach preferencji:

 • Ekstrawersja (E) vs Introwersja (I): wskazują, skąd osoba czerpie energię.
 • Intuicja (N) vs Obserwacja (S): odnoszą się do sposobu przyswajania informacji.
 • Myślenie (T) vs Uczucie (F): dotyczą procesu podejmowania decyzji.
 • Planowanie (J) vs Percepcja (P): opisują styl życia indywidualny dla osoby.

Test MBTI składa się z serii pytań, które użytkownik musi odpowiedzieć, wybierając to, co najbardziej odpowiada jego naturalnym tendencjom. Po zakończeniu testu, osoba otrzymuje wynik, który jest kombinacją czterech liter, po jednej z każdej pary preferencji, na przykład INFJ lub ESTP.

Uważa się, że MBTI jest bardzo pomocny w rozwoju osobistym, zarządzaniu zasobami ludzkimi i doradztwie zawodowym. Jednak pamiętać należy, że żaden test nie może w pełni określić całej złożoności ludzkiej osobowości i MBTI powinien być traktowany jako wskazówka, a nie definitywna etykieta.

Wielka Piątka – Pięcioczynnikowy model osobowości

Pięcioczynnikowy model osobowości, znany również jako Wielka Piątka (ang. Big Five) , to model psychologiczny, który identyfikuje pięć głównych wymiarów osobowości:

 • Otwartość na doświadczenia: pomysłowość, kreatywność, ciekawość intelektualna.
 • Sumienność: zorganizowanie, odpowiedzialność, niezawodność.
 • Ekstrawersja: towarzyskość, entuzjazm, działanie.
 • Ugodowość: współpraca, zaufanie, altruizm.
 • Neurotyczność: emocjonalna niestabilność, skłonność do doświadczania negatywnych emocji.

Big Five jest zwykle mierzony za pomocą kwestionariuszy, takich jak NEO PI-R (inwentarz osobowości NEO – formularz zrewidowany) czy BFI (Big Five Inventory), które składają się z szeregu stwierdzeń dotyczących zachowań lub przekonań. Respondenci określają na skali, w jakim stopniu zgadzają się z każdym stwierdzeniem.

Model Big Five jest powszechnie wykorzystywany w badaniach akademickich i praktyce psychologicznej i uważany jest za jeden z najbardziej wiarygodnych i stabilnych sposobów opisu osobowości. Jest pomocny w różnych dziedzinach, takich jak psychologia pracy, edukacja, czy psychoterapia, i może służyć zarówno do osobistej refleksji, jak i do celów profesjonalnych.

Enneagram – System typologii osobowości

Enneagram to system typologii osobowości, który opisuje dziewięć różnych typów osobowości, a każdy typ oparty jest na określonym wzorcze motywacyjnym, który napędza emocje, myśli i zachowania. Każdy z typów ma swój unikalny zestaw mocnych i słabych stron, jak również ścieżki rozwoju. Oto one:

 • Typ 1: Reformator – racjonalny, idealistyczny, samodyscyplinowany.
 • Typ 2: Pomocnik – hojny, opiekuńczy, manipulujący.
 • Typ 3: Osiągacz – dostosowujący się, efektywny, odnoszący sukcesy.
 • Typ 4: Indywidualista – ekspresyjny, dramatyczny, samopochłonięty.
 • Typ 5: Badacz – bystry, innowacyjny, izolacyjny.
 • Typ 6: Lojalista – zaangażowany, odpowiedzialny, lękliwy.
 • Typ 7: Entuzjasta – radosny, zajęty, rozproszony.
 • Typ 8: Wyzywacz – samowystarczalny, pewny siebie, dominujący.
 • Typ 9: Pokojowiec – przyjazny, zgodny, uparty.

Enneagram jest często wykorzystywany w coachingu osobistym, rozwoju duchowym i zespołach pracy jako narzędzie do budowania empatii i zrozumienia dynamiki w grupach. Testy oparte na Enneagramie zazwyczaj wymagają głębokiej samoreflexji i uczciwości wobec samego siebie, co sprawia, że interpretacja wyników może być bardziej skomplikowana.

Jak sprawdzić swoją osobowość za darmo?

W erze cyfrowej, dostęp do testów osobowości jest prostszy niż kiedykolwiek. Istnieje mnóstwo darmowych i płatnych testów osobowości dostępnych online. Oto niektóre z najpopularniejszych platform:

 • 16Personalities: bazujący na teorii MBTI z elementami Big Five.
 • HumanMetrics: oferujący zaawansowane testy w stylu MBTI.
 • Truity: zawiera szeroką gamę testów osobowości, w tym Enneagram i Big Five.

Zaletą testów online jest ich dostępność i często bezkosztowe podejście. Są również zaprojektowane tak, aby wyniki były łatwe do zrozumienia. Wciąż jednak warto traktować je z ostrożnością i nie przyjmować ich wyników jako bezwzględnej prawdy. Warto też sprawdzić, czy strona jest zaufana i czy test posiada odpowiednią walidację naukową.

Interpretacja wyników

Interpretacja wyników testu osobowości jest kluczowym elementem w procesie samopoznania.

 • Zrozum wyniki: Większość testów dostarcza szczegółowy opis każdego typu osobowości, łącznie z wskazówkami dotyczącymi silnych i słabych stron.
 • Porównaj z realnym życiem: Sprawdź, czy wyniki odzwierciedlają twoje doświadczenia życiowe, czuj się swobodnie, aby dyskutować wyniki z bliskimi.
 • Traktuj wyniki elastycznie: Pamiętać należy, że wyniki są jedynie symulacją i nawet dokładne testy nie zawsze mogą w 100% opisać kompleksową naturę człowieka.

Profesjonalna interpretacja może również być bardzo wartościowa. Psychologowie, coachowie czy doradcy zawodowi to eksperci, którzy mogą pomóc w zrozumieniu wyników oraz w ich praktycznym wykorzystaniu.

Limitacje testów osobowości

Testy osobowości mają swoje ograniczenia, które należy brać pod uwagę przy ich wykorzystaniu:

 • Zmienna dokładność: Nie wszystkie testy osobowości są równie naukowo wiarygodne. Mają różny stopień dokładności i mogą różnić się w zależności od przypadku.
 • Efekt społecznej pożądliwości: Odpowiedzi mogą być nienaturalnie zniekształcone przez to, jak osoba chce być postrzegana przez innych.
 • Zmienność stanów emocjonalnych: Na wyniki testów wpływać mogą czasowe zmiany nastroju lub stanu psychicznego.

Jak używać wyników testów do rozwoju osobistego?

Zrozumienie osobowości za pomocą testów jest tylko pierwszym krokiem do samoakceptacji i rozwoju osobistego.

 • Ustaw cele rozwojowe: Skup się na obszarach, w których możesz się poprawić, wykorzystując wiedzę na temat swojej osobowości.
 • Pracuj nad słabościami: Rozwijaj umiejętności i strategie, które pomogą ci radzić sobie z własnymi ograniczeniami.
 • Wykorzystaj mocne strony: Podkreślaj i maksymalizuj swoje naturalne talenty i mocne strony w życiu osobistym i zawodowym.

Pamiętając o wskazówkach z tego artykułu, można świadomiej wykorzystywać testy osobowości do rozwoju osobistego i profesjonalnego. Niezależnie od wyników, najważniejszym czynnikiem jest otwartość na samooczyszczenie i nieustanny rozwój.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj