Gry i zabawy dydaktyczne w szkole i przedszkolu

Strona głównaKształcenieGry i zabawy dydaktyczne w szkole i przedszkolu

Gry dydaktyczne stanowią istotny element współczesnej edukacji, wpływając na kształtowanie umiejętności oraz wspieranie rozwoju uczniów. W połączeniu z metodami aktywizującymi, uczącymi przez działanie, technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi, gry dydaktyczne pomagają stworzyć atrakcyjne i efektywne metody nauczania.

Rodzaje gier i zabaw dydaktycznych

Zabawy dydaktyczne można różnicować pod względem zadań, wymagań, formy, kontekstu oraz rodzaju interakcji. Umożliwiają zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez interakcję i zabawę, co przyczynia się do zwiększenia motywacji do nauki. Kilka przykładów gier i zabaw dydaktycznych:

 • Edukacyjne gry planszowe: uczestnicy mogą rozwijać swoje umiejętności, takie jak liczenie, czytanie, logiczne myślenie, współpraca czy strategia. Przykłady to scrabble, matematyczny twister czy monopoly.
 • Gry zręcznościowe: uczą koordynacji ruchowej, precyzji, szybkości oraz koncentracji. Przykłady to jenga, twister oraz gra w klasy.
 • Gry quizowe: mają na celu sprawdzenie i poszerzenie wiedzy uczestników na różne tematy. Przykłady to quiz wiedzy ogólnej, quiz historyczny czy quiz przyrodniczy.
 • Gry rolowe: pozwalają uczestnikom na wcielenie się w różne role i eksperymentowanie z różnymi sytuacjami życiowymi, ucząc empatii, komunikacji, negocjacji czy rozwiązywania konfliktów. Przykłady to symulacje oraz teatr improwizowany.
 • Zabawy ruchowe: uczą koordynacji, równowagi, wytrzymałości oraz współpracy w grupie. Przykłady to zabawa w berka, chowaniec oraz sztafeta.
 • Gry językowe: mają na celu rozwijanie umiejętności językowych uczestników, takich jak słownictwo, gramatyka, czytanie ze zrozumieniem oraz umiejętność formułowania zdań. Przykłady to memory z obrazkami i słówkami, kalambury oraz literki.
 • Gry logiczne: zaprojektowane tak, aby pomóc uczestnikom rozwijać umiejętności logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, analizy oraz dedukcji. Przykłady to sudoku, tangram oraz labirynt.

Zabawy dydaktyczne w przedszkolu

Cele zabaw:

 • Rozwój umiejętności społecznych: pomagają rozwijać umiejętności społeczne, takie jak: kompromisy, negocjacje czy współpraca.
 • Kształtowanie umiejętności poznawczych: przedszkolaki uczą się przez zabawę, gry dydaktyczne wspomagają rozwój umiejętności poznawczych, takich jak: analiza czy planowanie.
 • Wspieranie rozwoju emocjonalnego: gry i zabawy w przedszkolu pomagają dzieciom nawiązywać więzi emocjonalne oraz rozwijać odporność emocjonalną poprzez radzenie sobie z porażkami oraz cieszenie się ze zwycięstw.

Rozwijające umiejętności motoryczne

 • Chodzenie po linie: w przedszkolu zabawy dydaktyczne mają na celu wprowadzenie dzieci w świat nauki poprzez prostą i zrozumiałą formę. Przykładem takiej zabawy może być „chodzenie po linie”, które rozwija umiejętności motoryczne dzieci. Nauczyciel rozkłada na podłodze kawałek sznurka lub taśmy, po którym dzieci mają przejść, starając się utrzymać równowagę.
 • Rzucanie i łapanie piłki: kolejną zabawą może być „rzucanie i łapanie piłki”, która uczy dzieci koordynacji ruchowej oraz sprawności fizycznej. Dzieci rzucają piłką do siebie nawzajem, starając się ją złapać i rzucić dalej.

Wprowadzające w świat liter i liczb

 • Alfabet z klocków: w przedszkolu dzieci uczą się również pierwszych liter i liczb. Zabawa „alfabet z klocków” polega na ułożeniu liter z klocków Lego lub innego materiału. Nauczyciel pokazuje dzieciom wzór litery, a one starają się go odtworzyć.
 • Liczenie na palcach: zabawa, w której dzieci uczą się dodawania i odejmowania do 10, korzystając z własnych palców jako narzędzi do liczenia.

Rozwijające umiejętności społeczne

 • Teatrzyk kukiełkowy: Ważnym aspektem rozwoju dzieci są również umiejętności społeczne. „Teatrzyk kukiełkowy” to zabawa, która uczy dzieci ekspresji emocji oraz komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Dzieci mogą występować jako aktorzy lub obserwować przedstawienie innych dzieci.
 • Zabawa w sklep: uczy dzieci zasad współpracy, jak również pozwala na poznanie podstawowych zasad ekonomii, takich jak kupowanie, sprzedawanie i wymiana.

Gry dydaktyczne w szkole

Cele zabaw:

 • Utrwalanie wiedzy: pozwalają na utrwalanie wiadomości i umiejętności w atrakcyjnej formie, wpływając na motywację uczniów do nauki.
 • Rozwój umiejętności analitycznych i krytycznego myślenia: zabawy takie jak quizy czy interaktywne ćwiczenia, sprzyjają rozwijaniu umiejętności analitycznych i krytycznego myślenia uczniów.
 • Tworzenie pozytywnego klimatu w klasie: wpływają na atmosferę w klasie, pomagając budować więzi między uczniami oraz wzmacniać współpracę.
 • Odporność emocjonalna i umiejętność radzenia sobie z sytuacjach trudnych: uczą uczniów, jak radzić sobie z sytuacjach trudnych, takich jak porażki czy niepowodzenia. Dzięki temu uczą się odporności emocjonalnej oraz nabywają umiejętność podejmowania kompromisów i negocjacji.
 • Kreatywność i innowacyjność: stymulują kreatywność i innowacyjność uczniów, co może wpłynąć na ich sukcesy w przyszłości. Uczniowie uczą się myśleć kreatywnie, poszukując nowatorskich rozwiązań w trakcie rozgrywki.

Rozwijające umiejętności językowe

 • Jakim jestem zwierzęciem: w szkole zabawy dydaktyczne stają się bardziej zaawansowane. Zabawa „jakim jestem zwierzęciem?” to gra, w której uczniowie zadają sobie pytania dotyczące zwierzęcia, którego nazwę mają odgadnąć. Każde dziecko otrzymuje kartkę z nazwą zwierzęcia, którą musi umieścić na czole, tak aby pozostali uczestnicy mogli ją widzieć. Następnie uczniowie zadają sobie pytania, na które można odpowiedzieć tylko „tak” lub „nie”, starając się odgadnąć, jakie zwierzę mają przypisane.
 • Kalambury: uczniowie rysują obrazki, które mają przedstawiać określone słowa lub frazy, a pozostali uczestnicy starają się je odgadnąć. Gra rozwija wyobraźnię, kreatywność oraz umiejętności językowe uczestników.

Matematyczne

 • Bingo z liczbami: gra, w której uczniowie otrzymują plansze z różnymi liczbami. Nauczyciel wyciąga liczby z woreczka i odczytuje je na głos. Uczniowie, którzy mają daną liczbę na swojej planszy, zaznaczają ją. Wygrywa ten, kto pierwszy zaznaczy wszystkie liczby na swojej planszy.
 • Gra w karty matematyczne: polega na rozdaniu uczniom kart z różnymi działaniami matematycznymi, na przykład dodawanie, odejmowanie, mnożenie czy dzielenie. Uczniowie starają się jak najszybciej rozwiązać działania na swoich kartach, a następnie porównują wyniki z innymi uczestnikami. Gra pozwala na rozwijanie umiejętności matematycznych oraz naukę współzawodnictwa.

Rozwijające umiejętności logiczne

 • Kodowanie z kubków: uczniowie otrzymują kartki z różnymi schematami przedstawiającymi ułożenie kolorowych kubków. Dzieci mają za zadanie odtworzyć układ kubków zgodnie ze schematem. Zabawa uczy dzieci logicznego myślenia oraz rozwija zdolności przestrzenne.
 • Puzzle logiczne: układanki, które uczą dzieci rozwiązywania problemów oraz analizowania sytuacji. Przykładem mogą być tangramy, czyli układanki z kształtów geometrycznych, które uczniowie mają ułożyć tak, aby stworzyć określony wzór. Zabawa rozwija umiejętności logiczne, zdolności przestrzenne oraz cierpliwość.

Rola nauczyciela w organizowaniu gier dydaktycznych

Nauczyciel odgrywa kluczową rolę w organizowaniu zabaw dydaktycznych, musi bowiem dobrze przygotować się do ich przeprowadzenia oraz dobrać odpowiednie gry i ćwiczenia, które będą dostosowane do wieku, potrzeb oraz umiejętności uczniów.

Powinien również dostosować zabawy do indywidualnych potrzeb uczniów, aby każde dziecko mogło w pełni skorzystać z nauki poprzez zabawę. Może to oznaczać wprowadzenie modyfikacji w zadaniach dla dzieci z trudnościami w nauce czy dostosowanie poziomu trudności do umiejętności uczniów.

Kolejnym ważnym zadaniem nauczyciela jest monitorowanie postępów uczniów w trakcie zabaw dydaktycznych, co pozwala na ocenę efektywności stosowanych metod oraz w razie potrzeby wprowadzenie zmian w nauczaniu.

W dobie powszechnego dostępu do technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), proces nauczania i wychowania przechodzi gruntowne zmiany. TIK umożliwiają nauczycielom tworzenie bardziej angażujących i interaktywnych lekcji, które skuteczniej przyciągają uwagę uczniów. W niniejszym eseju przedstawimy kilka przykładów zastosowania TIK w edukacji, zarówno w szkole, jak i w przedszkolu.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj