Resocjalizacja – co to jest i czym się zajmuje?

Strona głównaPsychologiaResocjalizacja - co to jest i czym się zajmuje?

Resocjalizacja to proces, który dotyczy wielu społeczeństw na całym świecie. Niezależnie od kultury czy ekonomicznego poziomu kraju, istnieje potrzeba wsparcia tych, którzy potrzebują pomocy w ponownym integrowaniu się z społeczeństwem. Czy to ze względu na problemy z prawem, uzależnienia czy inne wyzwania życiowe, resocjalizacja staje się kluczem do tworzenia zdrowego, funkcjonującego społeczeństwa. W artykule przyjrzymy się dokładniej, definicji resocjalizacji, jakie są jej korzenie oraz dlaczego jest tak ważna w dzisiejszym świecie.

Czym jest resocjalizacja? Definicja

Resocjalizacja to proces odbudowy i kształtowania postaw i zachowań jednostki, których celem jest adaptacja osoby do norm i wartości społecznych. Chodzi o pomoc w powrocie do społeczeństwa po okresie izolacji, konfliktu z prawem lub innym kryzysem życiowym.

 • Często dotyczy osób, które naruszyły normy społeczne lub prawne.
 • Zajmuje się zarówno przyczynami, jak i skutkami nieprzystosowania społecznego.
 • Pomaga jednostkom w nawiązywaniu pozytywnych relacji z otoczeniem.

Jest to proces skomplikowany i wielowymiarowy, który wymaga indywidualnego podejścia do każdej osoby oraz ścisłej współpracy specjalistów z różnych dziedzin.

Historia resocjalizacji

Pierwsze próby resocjalizacji można datować na starożytność, kiedy to społeczności próbowały reintegrować z wygnania osoby, które naruszyły lokalne normy. Jednak współczesne rozumienie resocjalizacji i jej metody kształtowały się głównie w XIX i XX wieku wraz z rozwojem nauk społecznych.

 • W XIX wieku, w związku z przemianami społecznymi, zaczęto dostrzegać potrzebę pracy z osobami wykluczonymi.
 • W XX wieku, po II wojnie światowej, zaczęto dostrzegać potrzebę systematycznego wsparcia dla ofiar wojen, konfliktów i represji.
 • Współcześnie, dzięki badaniom i obserwacjom, metody resocjalizacji stają się coraz bardziej zaawansowane i skuteczne.

Choć metody i podejście do resocjalizacji ewoluowały na przestrzeni lat, jej podstawowy cel – reintegracja jednostki z społeczeństwem – pozostał niezmienny.

Dlaczego resocjalizacja jest ważna w społeczeństwie?

Resocjalizacja odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu społecznego porządku i stabilności. Wspiera osoby, które straciły drogę w życiu, pomagając im znaleźć miejsce w społeczeństwie i przeciwdziałać dalszemu wykluczeniu.

 • Pomaga zmniejszyć wskaźniki przestępczości poprzez wsparcie dla osób, które naruszyły prawo, w powrocie do społeczeństwa jako odpowiedzialni obywatele.
 • Wspiera osoby z uzależnieniami w powrocie do zdrowego życia, co wpływa na zmniejszenie problemów zdrowotnych i społecznych związanych z nałogami.
 • Wspomaga jednostki w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, co przyczynia się do zmniejszenia nierówności społecznych i budowy bardziej integracyjnej społeczności.

Resocjalizacja przyczynia się również do odbudowy poczucia własnej wartości jednostki. Osoby, które przeszły przez proces resocjalizacji, często odzyskują wiarę w siebie i w swoją przyszłość, co jest niezbędne do podjęcia pozytywnych działań w życiu osobistym i zawodowym.

Wreszcie, jest to również korzyść ekonomiczna. Inwestowanie w skuteczne programy resocjalizacyjne może przynieść oszczędności w innych obszarach, takich jak system sądowniczy, opieka zdrowotna czy system opieki społecznej. Zapobieganie recydywie czy powtarzaniu się problemów zdrowotnych przyczynia się do zmniejszenia kosztów społecznych.

Przeczytaj również: Socjalizacja a resocjalizacja – jakie są różnice?

Główne cele i zadania resocjalizacji

Głównym celem resocjalizacji jest przywrócenie jednostki do społeczeństwa w taki sposób, aby mogła funkcjonować w nim zgodnie z obowiązującymi normami i wartościami. Aby to osiągnąć, resocjalizacja musi spełnić kilka kluczowych zadań:

 • Korekta zachowań: Pomoc jednostkom w zrozumieniu i zmienieniu niepożądanych postaw i zachowań.
 • Wsparcie emocjonalne: Przywrócenie poczucia wartości jednostki i pomaganie w przepracowaniu traumy lub negatywnych doświadczeń.
 • Integracja społeczna: Wspieranie jednostki w nawiązywaniu pozytywnych relacji z otoczeniem i włączanie się w społeczność.

Oprócz tych podstawowych celów, resocjalizacja może również dążyć do zapewnienia jednostkom umiejętności i wiedzy niezbędnej do prowadzenia samodzielnego życia, takiego jak zdobywanie wykształcenia czy zdobywanie umiejętności zawodowych.

Metody i techniki resocjalizacyjne

Współczesna resocjalizacja korzysta z wielu metod i technik, które zostały opracowane w oparciu o badania i praktykę:

 • Terapie indywidualne: Są to sesje, podczas których specjaliści pracują z jednostkami indywidualnie, pomagając im zrozumieć i przepracować swoje problemy.
 • Programy grupowe: Często skupiają się na budowaniu umiejętności społecznych, uczeniu radzenia sobie z problemami czy też rozwoju osobistym.
 • Zajęcia artystyczne i sportowe: Pomagają w budowaniu pewności siebie, koncentracji oraz pozytywnego wykorzystywania wolnego czasu.
 • Praca jako narzędzie resocjalizacji: Uczestnictwo w pracy pozwala nie tylko zdobyć umiejętności zawodowe, ale również przywraca poczucie wartości i daje poczucie przynależności.

Wszystkie te metody i techniki są dostosowywane do indywidualnych potrzeb osoby, aby zapewnić skuteczność procesu resocjalizacji.

Grupy docelowe resocjalizacji

Chociaż resocjalizacja może dotyczyć każdego, kto potrzebuje wsparcia w reintegracji z społeczeństwem, istnieją pewne grupy, które są szczególnie narażone na ryzyko wykluczenia społecznego:

 • Dzieci i młodzież: Osoby w wieku rozwojowym, które miały konflikty z prawem lub trudności w adaptacji społecznej.
 • Dorosłe osoby z przeszłością kryminalną: Osoby te często borykają się z trudnościami w powrocie do życia poza więzieniem.
 • Osoby z uzależnieniami: Narkotyki, alkohol czy hazard mogą prowadzić do głębokiego wykluczenia społecznego.
 • Osoby powracające z długoterminowego pobytu w zakładach karnych: Długi czas izolacji często sprawia, że powrót do „normalnego” życia jest wyjątkowo trudny.

Każda z tych grup ma unikalne potrzeby i wyzwania, dlatego też programy resocjalizacyjne są dostosowywane do ich specyficznych potrzeb.

Instytucje i organizacje zajmujące się resocjalizacją

W Polsce, jak i w wielu innych krajach, różnorodne instytucje i organizacje podejmują się zadania resocjalizacji osób potrzebujących. Ich działalność jest nieoceniona w procesie reintegracji jednostek z społeczeństwem.

 • Centra resocjalizacyjne: Specjalizują się w pracy z osobami, które naruszyły prawo, oferując programy terapeutyczne, edukacyjne i zawodowe.
 • Domy pomocy społecznej: Zapewniają wsparcie dla osób w trudnej sytuacji życiowej, takich jak bezdomność czy uzależnienie.
 • Organizacje pozarządowe: Wiele NGO prowadzi specjalistyczne programy dla konkretnych grup, takich jak młodzież zagrożona wykluczeniem, ofiary przemocy czy osoby z uzależnieniami.
 • Zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze: Skupiają się na pracy z młodzieżą w wieku rozwojowym, oferując edukację i wsparcie w przezwyciężeniu trudności.

Rola tych instytucji i organizacji jest kluczowa w tworzeniu sieci wsparcia dla osób w procesie resocjalizacji.

Wyzwania i trudności w procesie resocjalizacji

Resocjalizacja jest procesem skomplikowanym i nierzadko trudnym. Osoby w procesie resocjalizacji, jak i specjaliści z nimi pracujący, napotykają na wiele wyzwań.

 • Stygmatyzacja i wykluczenie społeczne: Osoby pozbawione wolności czy z uzależnieniami często spotykają się z negatywnym nastawieniem społeczeństwa, co utrudnia ich powrót do „normalnego” życia.
 • Brak wsparcia rodziny i przyjaciół: Wiele osób w procesie resocjalizacji nie ma sieci wsparcia, co jest kluczowe w procesie reintegracji.
 • Trudności ekonomiczne: Bez pracy i stabilnej sytuacji finansowej trudno jest skupić się na innych aspektach życia, takich jak zdrowie psychiczne czy relacje z innymi.

Kolejnym wyzwaniem jest brak dostępu do odpowiednich zasobów – zarówno finansowych, jak i edukacyjnych. Dlatego też tak ważna jest rola instytucji i organizacji wspierających proces resocjalizacji, które pomagają przezwyciężyć te trudności.

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj