Agresja – rodzaje, przyczyny i metody zaradcze

Strona głównaPsychologiaAgresja - rodzaje, przyczyny i metody zaradcze

Agresja jest powszechnym zjawiskiem, które może mieć poważne konsekwencje. Wielu z nas doświadczyło bezpośrednio lub pośrednio agresji w różnych formach, od werbalnej po fizyczną, zarówno w życiu codziennym, jak i w szerszym kontekście społecznym. Dlatego istotne jest zrozumienie natury agresji, jej przyczyn oraz sposobów radzenia sobie z nią.

Definicja agresji

Agresja to złożone zjawisko, które można zdefiniować jako wzorce zachowań mających na celu spowodowanie szkody, krzywdy lub dominacji nad inną osobą. Agresja może przyjmować różne formy, takie jak agresja fizyczna (np. bójki, popychanie, uderzanie), agresja werbalna (np. krzyki, groźby, obelgi) czy agresja emocjonalna (np. manipulowanie uczuciami, poniżanie, wyśmiewanie).

Agresja może mieć wiele przyczyn, takich jak frustracja, stres, problemy w relacjach czy uwarunkowania biologiczne. W związku z tym ważne jest zrozumienie różnych aspektów agresji, aby lepiej radzić sobie z sytuacjach konfliktowych i efektywnie na nią reagować.

Rodzaje agresji

Agresja może przyjmować różne formy.

 • Pasywna agresja – zachowanie, które polega na wyrażaniu agresji w sposób ukryty, niejawny, np. poprzez unikanie konfrontacji czy celowe opóźnianie wykonywania zadań.
 • Bierna agresja -postawa, która polega na wyrażaniu agresji poprzez unikanie sytuacji konfliktowych, często kosztem własnego poczucia wartości.
 • Agresja słowna – obejmuje wszelkie obraźliwe, poniżające czy groźne wypowiedzi. Przykładem agresji werbalnej może być krzyk, wyzwiska czy poniżanie.
 • Agresja fizyczna – polega na użyciu siły fizycznej w celu spowodowania szkody innym. Przykłady to bójki, bicia, szarpanie, kopanie.
 • Agresja instrumentalna – zachowanie agresywne, które ma na celu osiągnięcie określonego celu, np. zdobycie przedmiotu, władzy czy pozycji społecznej.

Przyczyny agresji

Agresja może mieć różnorodne przyczyny w zależności od wieku lub środowiska.

PrzyczynaOpis
FrustracjaNagromadzenie emocji negatywnych, które prowadzą do agresywnego zachowania.
Niska samoocenaOsoby z niską samooceną często wykazują większą skłonność do agresji, aby podnieść swoje poczucie własnej wartości.
Brak umiejętności rozwiązywania konfliktówOsoby, które nie potrafią skutecznie rozwiązywać konfliktów, mogą często sięgać po agresję jako formę wyrazu.
Agresywna socjalizacjaWychowanie w środowisku, w którym agresywne zachowania są nagradzane lub tolerowane, może prowadzić do naśladowania takiego zachowania.
Niski poziom empatiiBrak zdolności do zrozumienia i odczuwania emocji innych ludzi może prowadzić do większej skłonności do agresji.
Przyczyny agresji

U dzieci

Dzieci mogą wykazywać agresję z różnych przyczyn. Nierzadko jest to reakcja na brak zrozumienia, trudności w komunikacji czy frustrację. Agresja dziecka może również wynikać z niedostatecznej kontroli emocji czy naśladowania negatywnych wzorców z otoczenia.

W szkole

W szkolnym środowisku agresja może być wynikiem niewłaściwego radzenia sobie z frustracją, próbą wywierania wpływu na innych uczniów, czy przejawem problemów rodzinnych, które uczniowie przenoszą na teren szkoły.

U nastolatków

Nastolatki mogą przejawiać agresję jako sposób radzenia sobie z burzliwymi zmianami, jakie zachodzą w ich życiu – zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i emocjonalnej. Agresja u nastolatków może być także efektem eksperymentowania z różnymi tożsamościami oraz próbą wyznaczania granic.

W rodzinie

Agresja w rodzinie może mieć swoje źródło w napięciach między członkami rodziny, długotrwałym stresie, problemach finansowych czy zdrowotnych. Często sprawca agresji w rodzinie nie potrafi wyrazić swoich uczuć i frustracji w inny sposób.

Częstą przyczyną są również używki – z nadużywaniem alkoholu na czele. Alkohol może powodować agresję, ponieważ osłabia zdolność kontrolowania impulsów, emocji i zachowań. Osoby pod wpływem alkoholu często stają się bardziej impulsywne, nieprzewidywalne i skłonne do konfliktów.

4 fazy agresji

Zrozumienie faz agresji może pomóc w radzeniu sobie z tym zjawiskiem. Agresja przechodzi przez cztery fazy:

 1. Napięcie – to początkowa faza, w której osoba odczuwa rosnące napięcie, frustrację czy gniew. W tym okresie może pojawić się podświadome szukanie powodów do konfliktu.
 2. Eskalacja – w tej fazie emocje stają się coraz silniejsze, a osoba może zacząć przejawiać agresywne zachowania, takie jak krzyki, groźby czy agresja fizyczna.
 3. Kryzys – to najbardziej destrukcyjna faza agresji, podczas której dochodzi do przemocowych aktów, uszczypliwości czy poniżania. W tym czasie ofiary agresji czują się najbardziej bezbronni.
 4. Zwolnienie – to ostatnia faza, w której agresor odczuwa ulgę po uwolnieniu napięcia, choć ofiara może nadal czuć się zagrożona.
Forma agresjiOpis
FizycznaBezpośrednie działania mające na celu wyrządzenie krzywdy fizycznej.
WerbalnaUżywanie obraźliwych słów, poniżanie, wyśmiewanie innych osób.
RelacyjnaWykluczanie, ignorowanie, rozpowszechnianie plotek, deprawowanie relacji międzyludzkich.
CyberprzemocAgresja popełniana za pomocą mediów społecznościowych, wiadomości tekstowych, e-maili itp.
Agresja instrumentalnaWykorzystywanie agresji jako narzędzia do osiągnięcia określonych celów, na przykład w przypadku przestępczości zorganizowanej.
Formy agresji

Jak radzić sobie z agresją

1. Zrozumienie przyczyn agresji

Aby efektywnie radzić sobie z agresją, ważne jest zrozumienie jej przyczyn. Wypracuj swoją zdolność do empatii, aby zrozumieć, co czuje sprawca agresji i co może być źródłem jego zachowania. Wiedza ta pozwoli ci lepiej reagować na sytuacje konfliktowe.

2. Trening zastępowania agresji

Trening zastępowania agresji to technika, która polega na nauce nowych, konstruktywnych sposobów radzenia sobie z frustracją i gniewem. Może to obejmować ćwiczenia relaksacyjne, uczenie się komunikacji bez agresji czy poszukiwanie alternatywnych rozwiązań problemów.

3. Budowanie zdrowych relacji

Stworzenie zdrowych relacji z otoczeniem może pomóc w redukcji agresji. Wypracuj umiejętności asertywności, aby móc wyrazić swoje potrzeby i uczucia w sposób szanujący innych. Staraj się otaczać ludźmi, którzy potrafią słuchać i wspierać, a jednocześnie szanują twoje granice.

4. Praca nad własnymi emocjami

Zarządzanie własnymi emocjami jest kluczowe w radzeniu sobie z agresją. Naucz się identyfikować sytuacje, które wywołują gniew, i szukaj alternatywnych sposobów reagowania. Ćwiczenia relaksacyjne, takie jak medytacja czy głębokie oddychanie, mogą pomóc w uspokojeniu emocji.

Jak reagować na agresję

1. Zachowanie spokoju

Zachowanie spokoju to podstawowa zasada w reagowaniu na agresję. Unikaj eskalacji konfliktu poprzez unikanie krzyków, gróźb czy innych zachowań agresywnych.

2. Stosowanie technik deeskalacji

W sytuacjach konfliktowych ważne jest stosowanie technik deeskalacji, takich jak używanie komunikacji niewerbalnej (np. utrzymanie kontaktu wzrokowego), używanie uspokajającego tonu głosu czy zastosowanie technik aktywnego słuchania.

3. Zastosowanie granic

Ważne jest również wyznaczanie granic i informowanie agresora o konsekwencjach przekroczenia tych granic. Postaraj się rozmawiać z agresorem w sposób asertywny, ale jednocześnie szanujący.

4. Szukanie wsparcia

W przypadku trudnych sytuacji związanych z agresją, nie wahaj się szukać wsparcia u innych osób – rodziny, przyjaciół czy profesjonalistów.

5. Zgłaszanie agresji

Jeśli doświadczasz agresji, która zagraża twojemu bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych osób, zgłoś ją odpowiednim służbom, takim jak policja czy pracownicy socjalni.

Skutki agresji

Agresja może mieć poważne skutki dla zarówno sprawców, jak i ofiar.

 • Dla sprawców: agresja może prowadzić do problemów z prawem, utraty pracy czy zerwania więzi z bliskimi osobami.
 • Dla ofiar: agresja może powodować stres, lęk, niską samoocenę czy poważne problemy zdrowotne, takie jak depresja czy zaburzenia lękowe.
SkutekOpis
Krzywda fizycznaAgresja może prowadzić do obrażeń fizycznych, zarówno powierzchownych, jak i poważnych.
Problemy emocjonalneOsoby doświadczające agresji mogą cierpieć na depresję, lęk, niskie poczucie własnej wartości, itp.
Zerwanie relacjiAgresywne zachowanie może prowadzić do zniszczenia relacji międzyludzkich i utraty zaufania.
Cykl przemocyOsoby, które doświadczają agresji w młodym wieku, często przejawiają podobne zachowania w dorosłym życiu.
Skutki społeczneAgresja może prowadzić do napięć społecznych, dezintegracji społeczności i osłabienia więzi społecznych.
Skutki agresji

Podobne artykuły

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj